Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2023 z dne 3. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2023 z dne 3. 11. 2023

Kazalo

3257. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah s parc. št. 528/9, 528/10 in 528/12, vse k. o. 2315 Šempeter, stran 9505.

  
Na podlagi 262. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 15. in 87. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 10. redni seji dne 26. 10. 2023 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah s parc. št. 528/9, 528/10 in 528/12, vse k. o. 2315 Šempeter 
1. 
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičninah s parc. št. 528/9, 528/10 in 528/12 vse k. o. 2315 Šempeter.
2. 
Nepremičnine iz prvega člena tega sklepa izgubijo status javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa občinskega sveta po uradni dolžnosti izda občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se izbriše obstoječi status ter se vknjiži lastninska pravica v korist pravne osebe javnega prava: Občina Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici, matična številka: 1358227000, v deležu 1/1.
3. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 711-0027/2023-2
Šempeter pri Gorici, dne 26. oktobra 2023
Župan 
Občine Šempeter - Vrtojba 
mag. Milan Turk 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti