Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2023 z dne 3. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2023 z dne 3. 11. 2023

Kazalo

3256. Sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 3636 v naselju Sv. Jurij (parc. št. 775 – del, 1215/2 – del, 804/2 – del, 803/4 – del, k.o. DONAČKA GORA – 1175), stran 9504.

  
Na podlagi 134. do 138. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, v nadaljevanju: ZUreP-3) in 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni Iist RS, št. 29/18) je Občinski svet Občine Rogatec na 6. redni seji dne 26. 10. 2023 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 3636 v naselju Sv. Jurij (parc. št. 775 – del, 1215/2 – del, 804/2 – del, 803/4 – del, k.o. DONAČKA GORA – 1175) 
1. člen 
Lokacijska preveritev z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 3636 se nanaša na zemljiške parcele št. 775 – del, 1215/2 – del, 804/2 – del, 803/4 – del, k.o. DONAČKA GORA – 1175 v Občíni Rogatec. Predlagana sprememba območja posamične poselitve predstavlja preoblikovanje stavbnega zemljišča.
2. člen 
Na delu zemljišč s parc. št. 775, 1215/2, 804/2, 803/4 k.o. DONAČKA GORA – 1175 se omogoči preoblikovanje obstoječega stavbnega zemljišča posamične poselitve po 307. členu ZUreP-3, PNRP z oznako A, za potrebe gradnje nove enostanovanjske hiše, skladno z določili Občinskega prostorskega načrta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 19/14, 20/14, 71/23), ki se nanašajo na obstoječo posamično poselitev, ki s tem sklepom spreminja obliko.
3. člen 
(1) V skladu s sedmim odstavkom 138. člena ZUreP-3 se sprejeti sklep o lokacijski preveritvi skupaj z elaboratom in mnenji nosìlcev urejanja prostora objavi v prostorskem informacijskem sistemu.
(2) Občina Rogatec Sklep o lokacijski preveritvi skupaj z elaboratom in mnenji nosìlcev urejanja prostora posreduje Ministrstvu za naravne vire in prostor, Upravni enoti Šmarje pri Jelšah se posreduje samo sklep.
(3) Občina Rogatec podatek o spremenjeni obliki in velikosti stavbnih zemljišč vnese v evidenco stavbnih zemljišč, ob naslednjih spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta pa spremembo ustrezno prikaže v grafičnem prikazu namenske rabe prostora.
4. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-0019/2023-22
Rogatec, dne 26. oktobra 2023
Župan 
Občine Rogatec 
Martin Mikolič 

AAA Zlata odličnost