Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2023 z dne 27. 10. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2023 z dne 27. 10. 2023

Kazalo

3149. Navodilo o načinih obveščanja, stran 9271.

  
Na podlagi četrtega odstavka 12. člena Uredbe o pitni vodi (Uradni list RS, št. 61/23) ministrica za zdravje izdaja
N A V O D I L O 
o načinih obveščanja 
1. člen 
(vsebina) 
(1) To navodilo določa načine obveščanja, kadar:
– upravljavec vodovoda ugotovi, da je pitna voda na mestu uporabe zdravstveno neustrezna ali neskladna zaradi interne vodovodne napeljave,
– upravljavec vodovoda izda ukrep omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode oziroma prekinitve oskrbe s pitno vodo,
– lastnik oziroma upravljavec ali upravnik prednostnih prostorov ugotovi neskladnost pitne vode,
– ministrstvo, pristojno za zdravje, izda upravljavcu vodovoda dovoljenje za odstopanje od mejnih vrednosti parametrov iz Dela B Priloge 1 Uredbe o pitni vodi (Uradni list RS, št. 61/23; v nadaljnjem besedilu: Uredba o pitni vodi).
(2) To navodilo velja za upravljavce vodovodov in lastnike oziroma upravljavce ali upravnike prednostnih prostorov.
2. člen 
(načini obveščanja) 
Načini obveščanja glede na vzroke in čas obveščanja so določeni v Prilogi, ki je sestavni del tega navodila.
3. člen 
(dodatni načini obveščanja) 
(1) Upravljavec vodovoda v dogovoru z lastniki oziroma upravniki ali upravljavci prednostnih prostorov, ki jih oskrbuje s pitno vodo, zlasti vrtcev, šol, zdravstvenih ustanov, živilskih obratov, domov (dijaških, študentskih, za starejše), opredeli še dodatne načine neposrednega obveščanja ter jih o tem obvesti v skladu s 4. členom tega navodila.
(2) Upravljavec vodovoda, ki oskrbuje do vključno 1000 uporabnikov pitne vode, lahko Nacionalni inštitut za javno zdravje zaprosi za uporabo drugačnega načina obveščanja, če obveščanje iz prejšnjega člena ni izvedljivo oziroma ne bi bilo učinkovito.
4. člen 
(seznanitev z načinom obveščanja) 
Upravljavec vodovoda najpozneje do 15. januarja koledarskega leta o načinu obveščanja za posamezni sistem za oskrbo s pitno vodo seznani vse uporabnike javne službe v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo, in vse lastnike zasebnega vodovoda.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-145/2023
Ljubljana, dne 17. oktobra 2023
EVA 2023-2711-0087
Dr. Valentina Prevolnik Rupel 
ministrica 
za zdravje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti