Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2023 z dne 27. 10. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2023 z dne 27. 10. 2023

Kazalo

3143. Zakon o spremembi Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-H), stran 9265.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembi Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-H) 
Razglašam Zakon o spremembi Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-H), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 18. oktobra 2023.
Št. 003-02-3/2022-267
Ljubljana, dne 26. oktobra 2023
Nataša Pirc Musar 
predsednica 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBI ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-H) 
1. člen
V Zakonu o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17, 75/19, 11/20 – odl. US, 189/20 – ZFRO, 54/21, 172/21 – ZODPol-G, 54/22 in 59/22 – odl. US) se v 50. členu v drugem odstavku besedilo »za eno leto« nadomesti z besedilom »za tri leta«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 101-08/23-17/34
Ljubljana, dne 18. oktobra 2023
EPA 959-IX
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Urška Klakočar Zupančič 
predsednica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti