Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2023 z dne 20. 10. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2023 z dne 20. 10. 2023

Kazalo

3134. Uredba o določitvi cene zemeljskega plina iz plinskega sistema, stran 9248.

  
Na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 8. člena, 1. točke 9. člena ter 14. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o določitvi cene zemeljskega plina iz plinskega sistema 
1. člen 
(1) Ta uredba določa najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno zemeljskega plina iz plinskega sistema transportnega in distribucijskega omrežja (v nadaljnjem besedilu: zemeljski plin) za zemeljski plin, ki je potreben za oskrbo gospodinjstev in za oskrbo s toploto, pridobljeno iz zemeljskega plina, in sicer za naslednje odjemalce zemeljskega plina:
1. gospodinjske odjemalce,
2. končne odjemalce zemeljskega plina, ki oskrbujejo s toploto več gospodinjstev preko skupne kurilne naprave v lasti ali solasti teh gospodinjstev (v nadaljnjem besedilu: skupni gospodinjski odjemalec), in sicer le za delež zemeljskega plina, ki se nanaša na proizvodnjo in oskrbo s toploto za gospodinjstva,
3. izvajalce gospodarske javne službe distribucije toplote, ki izvajajo distribucijo toplote skladno z določbami Zakona o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov (Uradni list RS, št. 44/22), in sicer le za delež zemeljskega plina, ki se nanaša na proizvodnjo in oskrbo s toploto za gospodinjstva, in
4. druge proizvajalce toplote, in sicer le za delež zemeljskega plina, ki se nanaša na proizvodnjo in oskrbo s toploto za gospodinjstva.
(2) Ta uredba se uporablja tudi za nadomestno in osnovno oskrbo z zemeljskim plinom v skladu z 18.a in 80.b členom Zakona o oskrbi s plini (Uradni list RS, št. 204/21 in 121/22).
2. člen 
Cena iz prejšnjega člena se določi na enoto proizvoda, ki je ena kilovatna ura, brez DDV.
3. člen 
(1) Najvišja dovoljena drobnoprodajna cena zemeljskega plina za namen oskrbe gospodinjstev iz 1. člena te uredbe je 0,05990 €/kWh.
(2) Porabljen zemeljski plin skupnih gospodinjskih odjemalcev se za namen obračuna razdeli v skladu z obstoječimi ključi razdelitve stroškov, določenimi v pogodbah ali sporazumih med upravniki in etažnimi lastniki oziroma v sporazumih med etažnimi lastniki.
4. člen 
Najvišja dovoljena drobnoprodajna cena zemeljskega plina za nadomestno in osnovno oskrbo z zemeljskim plinom za gospodinjske odjemalce in skupne gospodinjske odjemalce je 0,05990 €/kWh.
5. člen 
(1) Dobavitelji, ki od uveljavitve te uredbe dobavljajo zemeljski plin odjemalcem zemeljskega plina iz 1. člena te uredbe, ne smejo prenehati z dobavo tem odjemalcem.
(2) Dobavitelji morajo tem odjemalcem na njihovo zahtevo dati ponudbo za dobavo zemeljskega plina in skleniti pogodbo o dobavi. S tem odjemalci ne izgubijo pravice do menjave dobavitelja.
6. člen 
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2024 in velja do 30. aprila 2024.
Št. 00704-375/2023
Ljubljana, dne 19. oktobra 2023
EVA 2023-2570-0085
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti