Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2023 z dne 20. 10. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2023 z dne 20. 10. 2023

Kazalo

3121. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) za del območja LE 19 – Spole v k.o. Legen (ID številka v zbirki prostorskih aktov: 3618), stran 9219.

  
Na podlagi 122. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O) in 17. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 91/20 – uradno prečiščeno besedilo – Statut MOSG-UPB-3) je župan Mestne občine Slovenj Gradec sprejel
J A V N O   N A Z N A N I L O 
o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) za del območja LE 19 – Spole v k.o. Legen (ID številka v zbirki prostorskih aktov: 3618) 
1. člen 
Javno se razgrne dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) za del območja LE 19 – Spole v k.o. Legen, ki ga je izdelalo podjetje URBIS d.o.o., Partizanska cesta 3, 2000 Maribor, pod številko 2023/OPPN-003 z dne oktober 2023. OPPN ima dodeljeno identifikacijsko številko v zbirki prostorskih aktov: 3618.
2. člen 
Območje OPPN je veliko 2188 m² in zajema zemljišča oziroma dele zemljišč z naslednjimi parcelnimi številkami: 819/6, 1324/13 in 1398/5, vse k.o. Legen (851). Prostorska ureditev predvideva umestitev enostanovanjske stavbe z vso zunanjo, prometno, komunalno ureditvijo ter energetsko in komunikacijsko infrastrukturo.
3. člen 
Gradivo iz 1. člena bo od 18. 10. 2023 do 20. 11. 2023 javno razgrnjeno v prostorih Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec (v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 17. ure in ob petkih od 8. do 13. ure) in na spletnem naslovu https://www.slovenjgradec.si/Prostorski-portal-in-akti/Ob%C4%8Dinski-podrobni-prostorski-na%C4%8Drt-OPPN.
4. člen 
Javna obravnava gradiva bo v sredo, 8. 11. 2023 ob 15.00. uri, v sejni sobi Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.
5. člen 
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe se lahko do konca javne razgrnitve pošljejo na naslov Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, z oznako »OPPN za del območja LE 19 – Spole v k.o. Legen – pripombe« ali na elektronski naslov: gp@slovenjgradec.si, pri čemer se v rubriki »Zadeva« elektronskega sporočila navede »Javna razgrnitev OPPN za del območja LE 19 – Spole v k.o. Legen – pripombe«.
Ob oddaji pripomb in predlogov se bodo osebni podatki v skladu z 59. členom ZUreP-3 obdelovali le za namen in v okviru priprave tega prostorskega akta ter ne bodo javno objavljeni in bodo varovani v skladu s Splošno evropsko uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR), veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov ter internimi akti Mestne občine Slovenj Gradec.
Mestna občina Slovenj Gradec bo preučila pripombe in predloge javnosti ter do njih zavzela stališče, ki ga bo objavila na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec https://www.slovenjgradec.si/Prostorski-portal-in-akti/Ob%C4%8Dinski-podrobni-prostorski-na%C4%8Drt-OPPN.
6. člen 
To naznanilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec.
Št. 350-0080/2023-23
Slovenj Gradec, dne 12. oktobra 2023
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti