Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2023 z dne 20. 10. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2023 z dne 20. 10. 2023

Kazalo

3118. Odredba o delovnem in poslovnem času ter uradnih urah Občinske uprave Občine Odranci, stran 9216.

  
Na podlagi 29. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 102/11, 64/17, 46/19) izdajam
O D R E D B O 
o delovnem in poslovnem času ter uradnih urah Občinske uprave Občine Odranci 
SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta odredba ureja poslovni čas, uradne ure in razporejanje polnega delovnega časa v Občinski upravi Občine Odranci.
V odredbi uporabljeni izrazi župan, javni uslužbenec in drugi izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
DELOVNI IN POSLOVNI ČAS 
2. člen 
V Občini Odranci je določen delovni čas, ki je enak poslovnemu času:
– ponedeljek, torek in četrtek od 7.00 do 15.00 ure,
– v sredo od 7.00 do 16.00 ure,
– v petek od 7.00 do 14.00 ure.
Polni delovni čas v občinski upravi Občine Odranci je 40 ur na teden in se razporedi tako, da se upoštevajo potrebe delovnega procesa in varujejo pravice javnih uslužbencev do odmorov in počitkov.
Med delovnim časom ima javni uslužbenec, ki dela polni delovni čas, pravico do odmora, ki traja 30 minut in se všteva v polni delovni čas.
Polni delovni čas razporeja predstojnik ali po njegovem pooblastilu druga oseba.
3. člen 
Predstojnik ali po njegovem pisnem pooblastilu druga oseba lahko v izjemnih okoliščinah ali v primeru, da je to nujno potrebno za izvajanje uradnih ur s strankami ali za opravljanje dela, ki mora biti opravljeno brez prekinitve, oziroma določenega dne, ali v določenem roku odredi, da posamezni zaposleni občinske uprave poslujejo tudi v soboto, nedeljo, na državni praznik ali drug z zakonom določen dela prost dan v skladu z veljavno zakonodajo.
Izjemne okoliščine so primeri višje sile, ki je že nastopila (epidemija, potres, požar, poplava in druge naravne nesreče) ali se neposredno pričakuje ter drugi primeri, ko so ogrožena človeška življenja in zdravje ljudi ali v primeru preprečitve materialne škode, ki grozi organu.
URADNE URE 
4. člen 
Uradne ure za stranke so naslednje delovne dni, in sicer:
– v ponedeljek in torek od 8.00 do 11.00 ure in od 12.00 do 15.00 ure,
– v sredo od 8.00 do 11.00 ure in od 12.00 do 16.00 ure,
– v petek od 8.00 do 11.00 ure in od 12.00 do 14.00 ure,
– v četrtek ni uradnih ur.
5. člen 
Uradne ure po telefonu in elektronskih medijih se zagotavljajo vsak poslovni dan v času uradnih ur.
6. člen 
Razpored uradnih ur mora biti objavljan na spletni strani občine in na viden način označen v poslovnih prostorih občinske uprave.
7. člen 
Na delovni dan pred prazniki se poslovni čas in uradne ure končajo ob 13.00 uri.
SPLOŠNI AKT 
8. člen 
Podrobneje se razporejanje delovnega časa, evidentiranje prisotnosti in odsotnosti z dela ter druge zadeve glede delovnega časa urejajo z navodilom, ki ga izda župan.
KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. novembra 2023.
Št. 65-8/2023
Odranci, dne 18. septembra 2023
Županja 
Občine Odranci 
Barbara Ferenčak 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti