Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2023 z dne 20. 10. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2023 z dne 20. 10. 2023

Kazalo

3116. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 779/2 in 778/4, obe k. o. 1024 Rifengozd, stran 9215.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 260. in 262. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18, 61/19 in 157/20) je Občinski svet Občine Laško na 7. seji dne 4. 10. 2023 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 779/2 in 778/4, obe k. o. 1024 Rifengozd 
1. člen 
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičnini:
– katastrska občina 1024 RIFENGOZD 779/2 (ID 7238511), ID znak: parcela 1024 779/2, do celote 1/1,
– katastrska občina 1024 RIFENGOZD 778/4 (ID 7238516), ID znak: parcela 1024 778/4, do celote 1/1.
2. člen 
Nepremičnina iz prvega člena tega sklepa izgubi status javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa občinskega sveta po uradni dolžnosti izda občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se izbriše obstoječi status javnega dobra.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 711-3/2019
Laško, dne 4. oktobra 2023
Župan 
Občine Laško 
Marko Šantej 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti