Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2023 z dne 20. 10. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2023 z dne 20. 10. 2023

Kazalo

3102. Sklep o potrditvi mandata za funkcijo članice Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica za preostanek mandatne dobe 2022–2026, stran 9205.

  
Na podlagi 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 30. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US), 14. člena in 23. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 189/20) ter 60. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 189/20) je na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja z 8. seje z dne 2. 10. 2023 Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 8. redni seji dne 5. 10. 2023 sprejel naslednji
S K L E P 
I. Občinski svet Občine Ilirska Bistrica potrjuje mandat za funkcijo članice Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica za preostanek mandatne dobe 2022–2026 Vesni Bizjak z liste GREMO! – Neodvisna lista dr. Gregorja Kovačiča.
II. Ta sklep stopi v veljavo z dnem sprejema na občinskem svetu in se ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-50/2023-3
Ilirska Bistrica, dne 5. oktobra 2023
Župan 
Občine Ilirska Bistrica 
dr. Gregor Kovačič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti