Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2023 z dne 20. 10. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2023 z dne 20. 10. 2023

Kazalo

3093. Sklep o določitvi tržne najemnine, stran 9195.

  
Na podlagi 90. in 115. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08 – odl. US, 56/11 – odl. US, 87/11, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 189/20 – ZFRO, 90/21 in 18/23 – ZDU-1O), Uredbe o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in določitvi višine subvencij najemnin (Uradni list RS, št. 153/21), 30. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 114/06 – ZUE, 11/09, 81/11, 47/14 in 153/21) in 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/20) je Občinski svet Občine Cerkno na 10. redni seji dne 12. 10. 2023 sprejel
S K L E P 
o določitvi tržne najemnine 
I. člen 
S tem sklepom se za stanovanja v lasti Občine Cerkno določa:
– višina tržne najemnine za neprofitna stanovanja za najemnike, ki ne izpolnjujejo več splošnih pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja, določenih po vsakokratnem veljavnem Pravilniku o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (v nadaljevanju: Pravilnik);
– višina tržne najemnine za neprofitna stanovanja najemnikov, ki imajo v najemu večje stanovanje, kot bi jim pripadalo po površinskih normativih, določenih v Pravilniku.
II. člen 
Za neprofitna stanovanja, katerih najemniki ne izpolnjujejo več splošnih pogojev za pridobitev stanovanja določenih v Pravilniku, se upoštevaje sklenjene najemne pogodbe določi tržna najemnina v višini 50 % nad neprofitno najemnino za stanovanje.
III. člen 
Če najemnik neprofitnega stanovanja sprejme večje neprofitno stanovanje, kot bi mu po površinskem normativu iz Pravilnika pripadalo ali že ima v najemu večje neprofitno stanovanje, kot mu po površinskem normativu iz Pravilnika pripada in ne sprejme zamenjave stanovanja z ustreznim stanovanjem, ki bi mu po površinskem normativu pripadalo, se določi tržno najemnino v višini 50 % nad neprofitno najemnino za tisti del površine, ki presega veljavni površinski normativ.
IV. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-0003/2023-4
Cerkno, dne 12. oktobra 2023
Župan 
Občine Cerkno 
Gašper Uršič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti