Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2023 z dne 20. 10. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2023 z dne 20. 10. 2023

Kazalo

3089. Odlok o dopolnitvi in spremembah Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje, stran 9188.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – odl. US, 57/08, 94/10 – ZIU, 36/11, 40/12 – ZUJF, 104/12 – ZIPRS1314, 101/13 – ZIPRS1415, 14/15 – ZIPRS1415-D, 14/15 – ZUUJFO, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17, 21/18 – popr., 61/20 – ZDLGPE, 80/20 – ZIUOOPE, 174/20 – ZIPRS2122, 189/20 – ZFRO, 187/21 – ZIPRS2223 in 207/21), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 27/17 – ZPro, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE, 195/20, 5/21 – odl. US, 15/21 – ZDUOP, 123/21 – ZPrCP-F in 206/21 – ZDUPŠOP) ter 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) je Mestni svet Mestne občine Celje na 6. redni seji dne 4. 10. 2023 sprejel
O D L O K 
o dopolnitvi in spremembah Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje 
1. člen 
V prilogi 2: »Cenik parkiranja in ostalih stroškov na območju Mestne občine Celje« (v nadaljevanju: cenik) se v 1. točki »Parkirišča – modra cona« črta besedilo »Ipavčeva ulica«.
2. člen 
V prilogi 2: »Cenik parkiranja in ostalih stroškov na območju Mestne občine Celje« (v nadaljevanju: cenik) se v 2. točki »Parkirišča – II. cona« za besedilom »Cankarjeva ulica – Pasaža« doda besedilo »Mariborska cesta (Fakulteta za logistiko), Ipavčeva ulica«.
3. člen 
V 6. točki cenika z naslovom »Zakupljena parkirišča« se črta besedilo »Mariborska cesta (Fakulteta za logistiko)«.
4. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. novembra 2023.
Št. 0302-7/2011-18
Celje, dne 4. oktobra 2023
Župan 
Mestne občine Celje 
Matija Kovač 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti