Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2023 z dne 13. 10. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2023 z dne 13. 10. 2023

Kazalo

3058. Pravilnik o spremembah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, stran 9148.

  
Na podlagi 36., 37., 43., 52. in 54. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23) minister za finance izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije 
1. člen 
V Pravilniku o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP in 149/22) se v 167. členu šesti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(6) Zadnje spremembe veljavnega načrta financiranja, vključno s predvideno realizacijo, za projekt v tekočem letu se ugotavlja in vpisuje do vključno 17. oktobra. Ne glede na prejšnji stavek se za projekt, ki je sofinanciran s sredstvi kohezijske politike ali s sredstvi mehanizma za okrevanje in odpornost, ter za projekt, katerega namen je odprava posledic naravne nesreče, zadnje spremembe veljavnega načrta financiranja, vključno s predvideno realizacijo v tekočem letu, ugotavlja in vpisuje do vključno 15. decembra.«.
2. člen 
V 169. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Večje spremembe načrta razvojnih programov v zvezi z določenim projektom se lahko izvedejo po tem postopku največ dvakrat v tekočem letu, do vključno 17. oktobra. Ne glede na prejšnji stavek se lahko večje spremembe načrta razvojnih programov v zvezi s projekti, ki so sofinancirani s sredstvi kohezijske politike ali s sredstvi mehanizma za okrevanje in odpornost, ter v zvezi s projekti katerih namen je odprava posledic naravne nesreče izvedejo po tem postopku največ dvakrat v tekočem letu, do vključno 15. decembra.«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-828/2023
Ljubljana, dne 13. oktobra 2023
EVA 2023-1611-0098
Klemen Boštjančič 
minister 
za finance 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti