Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2023 z dne 13. 10. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2023 z dne 13. 10. 2023

Kazalo

2984. Navodilo o načinu izstavitve zahtevkov vrtcev za povračilo sredstev zaradi izpada plačil staršev zaradi oprostitve plačila vrtca, stran 8946.

  
Na podlagi tretjega odstavka 35. člena, tretjega odstavka 51. člena in drugega odstavka 85. člena Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 95/23) minister za vzgojo in izobraževanje izdaja
N A V O D I L O 
o načinu izstavitve zahtevkov vrtcev za povračilo sredstev zaradi izpada plačil staršev zaradi oprostitve plačila vrtca 
1. člen 
(vsebina navodil) 
S tem navodilom se podrobneje določa način povračila sredstev vrtcem zaradi izpada plačil staršev zaradi oprostitve plačila vrtca iz razlogov, ki jih kot ukrep določata 35. in 51. člen Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 95/23, v nadaljnjem besedilu: ZIUOPZP).
2. člen 
(vsebina zahtevka) 
(1) Javni in zasebni vrtec s koncesijo uveljavlja povračilo sredstev zaradi izpada plačil staršev v višini znižanega plačila staršev, ki jim je določeno v skladu z odločbo pristojnega centra za socialno delo in veljavno ceno programa, v katerega je bil otrok vključen v obdobju, za katerega se staršem prizna oprostitev plačila za vrtec.
(2) Zasebni vrtec, ki se financira v skladu z drugim odstavkom 34. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21; v nadaljnjem besedilu: ZVrt), uveljavlja povračilo sredstev zaradi izpada plačil staršev v višini znižanega plačila staršev, ki bi bilo staršem določeno, če bi bil otrok vključen v istovrstni program vrtca, ki izvaja javno službo na območju občine, v kateri ima zasebni vrtec ali njegova enota sedež. Zasebni vrtec za posameznega upravičenega otroka uveljavlja tudi 15 % cene istovrstnega programa javnega vrtca na območju občine, v kateri ima zasebni vrtec ali njegova enota sedež.
(3) Izpad plačil staršev se upošteva le za tiste otroke, za katere so plačniki starši oziroma zanje vrtec ne pridobi sredstev za sofinanciranje plačil staršev iz državnega proračuna, kot to velja za drugega in tretjega otroka iz družine.
3. člen 
(način uveljavljanja povračila sredstev vrtcem) 
(1) Javni vrtci in zasebni vrtci s koncesijo posredujejo podatke o višini sredstev izpada plačil staršev zaradi oprostitve plačila vrtca na podlagi 35. in 51. člena ZIUOPZP na občino ustanoviteljico oziroma občino koncedentko.
(2) Občina iz prejšnjega odstavka pregleda in preveri pravilnost prejetih podatkov glede zaprtja vrtca, nedostopnosti vrtca za starše ali preventivnem zaprtju vrtca zaradi plazov ter pripravi zahtevek za povračilo sredstev in ga posreduje na ministrstvo, pristojno za vzgojo in izobraževanje.
(3) Zasebni vrtci, ki se financirajo v skladu z drugim odstavkom 34. člena ZVrt, posredujejo zahtevek za povračilo sredstev izpada plačil staršev iz 35. in 51. člena ZIUOPZP na ministrstvo, pristojno za vzgojo in izobraževanje.
4. člen 
(rok za oddajo zahtevkov) 
(1) Občine in zasebni vrtci, ki se financirajo v skladu z drugim odstavkom 34. člena ZVrt, zahtevek iz drugega in tretjega odstavka prejšnjega člena posredujejo ministrstvu, pristojnemu za vzgojo in izobraževanje, kot e-zahtevek.
(2) Zahtevek za povračilo sredstev na podlagi 51. člena ZIUOPZP se posreduje ministrstvu, pristojnemu za vzgojo in izobraževanje, do 15. oktobra 2023.
(3) Zahtevek za povračilo sredstev na podlagi 35. člena ZIUOPZP za mesec avgust, september in oktober 2023 se posreduje ministrstvu, pristojnemu za vzgojo in izobraževanje, do 15. novembra 2023, za meseca november in december 2023 do 15. januarja 2024.
5. člen 
(izplačilo sredstev) 
Občine in vrtci bodo na podlagi izstavljenih zahtevkov v skladu s tem navodilom prejeli izplačilo pripadajočih sredstev v roku 30 dni po prejemu popolne dokumentacije.
KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-113/2023
Ljubljana, dne 2. oktobra 2023
EVA 2023-3350-0052
Dr. Darjo Felda 
minister 
za vzgojo in izobraževanje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti