Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2023 z dne 6. 10. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2023 z dne 6. 10. 2023

Kazalo

2911. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ig, stran 8687.

  
Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22, 158/22 – Zdoh), Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 44/94, 8/96, 18/98, 36/00, 127/06), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE) in Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) inOdloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ig (Uradni list RS, št. 22/14 – UPB), Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno- izobraževalnega zavoda Vrtec Ig (Uradni list RS, št. 36/21, 42/23) je Občinski svet Občine Ig na 8. redni seji z dne 20. 9. 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ig 
1. člen 
V 16. členu Odloka se dodata dva odstavka:
– za četrtim odstavkom odstavek, ki se glasi:
»Izvoljen predstavnik delavcev iz enote ostane zastopnik enote, v kateri je izvoljen, tudi, če se v trajanju mandata spremeni kraj opravljanja dela v zavodu.«
– za petim odstavkom odstavek, ki se glasi:
»Izvoljen predstavnik staršev iz enote ostane zastopnik enote, v kateri je izvoljen, tudi, če se v času trajanja mandata spremeni enota, ki jo obiskuje otrok.«
2. člen 
Ostala določila iz Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno- izobraževalnega zavoda Vrtec Ig ostanejo nespremenjena.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-0020/2023
Ig, dne 20. septembra 2023
Župan 
Občine Ig 
Zlatko Usenik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti