Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2023 z dne 29. 9. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2023 z dne 29. 9. 2023

Kazalo

2865. Sklep o dopolnitvi Sklepa o oprostitvah plačila upravnih taks zaradi posledic poplav, ki so prizadele Republiko Slovenijo avgusta 2023, stran 8541.

  
Na podlagi drugega odstavka 23. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o dopolnitvi Sklepa o oprostitvah plačila upravnih taks zaradi posledic poplav, ki so prizadele Republiko Slovenijo avgusta 2023 
1. člen 
V Sklepu o oprostitvah plačila upravnih taks zaradi posledic poplav, ki so prizadele Republiko Slovenijo avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 88/23) se za 5. členom doda nov 5.a člen, ki se glasi:
»5.a člen 
(izjemna dodelitev neprofitnih stanovanj v najem) 
Taksa se ne plača za dokumente v zvezi z izjemno dodelitvijo neprofitnega stanovanja v najem na podlagi 59. člena Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 95/23).«.
PREDHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
(vračilo takse) 
Taksa za dokumente, ki so v skladu s tem sklepom oproščeni plačila, se po uradni dolžnosti vrne taksnemu zavezancu, če je bila plačana pred uveljavitvijo tega sklepa.
Taksa za dokumente v postopkih za izjemno dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, ki so bili začeti v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11, 47/14, 153/21 in 62/23) in se v skladu s prvim odstavkom 170. člena Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 95/23) končajo v skladu s tem zakonom, se taksnemu zavezancu vrne po uradni dolžnosti.
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-343/2023
Ljubljana, dne 28. septembra 2023
EVA 2023-3130-0032
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost