Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2023 z dne 29. 9. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2023 z dne 29. 9. 2023

Kazalo

2851. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nagradah Občine Tolmin, stran 8508.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in tretjega odstavka 10. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11, 106/15) je Občinski svet Občine Tolmin na 8. seji dne 21. septembra 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o nagradah Občine Tolmin 
1. člen
(1) V prvem odstavku 21. člena Odloka o nagradah Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 77/19; v nadaljnjem besedilu Odlok) se na koncu prvega stavka pika nadomesti z vejico, za katero se doda naslednje besedilo: »ki ga na spletni strani Občine Tolmin vsako leto 1. marca objavi Komisija za priznanja in nagrade. Predlagatelji lahko oddajo predloge kadar koli v letu, pri čemer se predlogi za podelitev nagrad v določenem letu zbirajo od 1. marca predhodnega leta do 28. ali 29. februarja tekočega leta. V razpisu se določijo pogoji skladno s tem odlokom ter rok za predložitev predlogov.«
(2) V prvem odstavku 21. člena Odloka se črtajo drugi, tretji in četrti stavek.
2. člen 
V 22. členu Odloka se doda nov, četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Predlog za podelitev nagrade je lahko vložen v fizični ali elektronski obliki.«
3. člen 
(1) Za 28. členom se pod naslovom petega poglavja Odloka »5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE« doda nov 29. člen, ki se glasi:
»29. člen (dodan) 
Javni razpis za podelitev nagrad Občine Tolmin v letu 2024 Komisija za priznanja in nagrade objavi v 30 dneh po začetku veljavnosti tega odloka.«
(2) Dosedanji 29., 30., 31. in 32. člen Odloka postanejo 30., 31., 32. in 33. člen.
4. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2023
Tolmin, dne 22. septembra 2023
Župan 
Občine Tolmin 
Alen Červ 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti