Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2023 z dne 29. 9. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2023 z dne 29. 9. 2023

Kazalo

2802. Navodilo o spremembah Navodila za izvajanje Sklepa o poročanju podatkov statistike plačil, stran 8353.

  
Na podlagi tretjega odstavka 29. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) in 5. člena Sklepa o poročanju podatkov statistike plačil (Uradni list RS, št. 108/21) izdaja guverner Banke Slovenije
N A V O D I L O 
o spremembah Navodila za izvajanje Sklepa o poročanju podatkov statistike plačil 
1. člen 
V Navodilu za izvajanje Sklepa za poročanje podatkov statistike plačil (Uradni list RS, št. 153/21) se v 2. členu črta sedmi odstavek, odstavki v nadaljevanju pa se ustrezno preštevilčijo.
Doda se deseti odstavek, ki se glasi: »Obvezniki poročanja, ki v preteklem četrtletju niso imeli nobenih plačilnih transakcij oziroma storitev, ki jih opravljajo na področju plačil, Banki Slovenije to sporočijo po elektronski pošti na naslov fit@bsi.si, v roku kot velja za dostavo podatkov.«.
2. člen 
V 7. členu se v šestem odstavku četrta alineja spremeni tako, da se glasi: »– 10. Vrsto goljufije (F) se poroča, ko je vloga v transakciji 1 za vrsto plačilne transakcije MREM, SER ter vloga v transakciji 2 za vrsto plačilne transakcije CHQ.«.
3. člen 
V 8. členu se v petem odstavku črtata četrta alineja »– 4. Odreditev »na daljavo« in »ne na daljavo« (RE, NR)« in šesta alineja »– 7. Vrsta avtentikacije stranke (100, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210).«. peta alineja postane četrta alineja.
4. člen 
V 9. členu se v petem odstavku črta peta alineja »– 8. Kanal, po katerem je dano soglasje (1, 2).«.
5. člen 
V 10. členu se v petem odstavku črtata peta alineja »– 4. Odreditev »na daljavo« in »ne na daljavo« (RE, NR);« in šesta alineja »– 7. Vrsta avtentikacije stranke (100, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210).«.
6. člen 
V 11. členu se v petem odstavku sedma alineja spremeni tako, da se glasi: »– 5. Vrsta plačilne sheme (PCS_VISA, PCS_MCRD, PCS_DINE, PCS_AMEX, PCS_CUP, PCS_DISC, PCS_JCB, PCS_SI_KARANTA, PETROL, MERCATOR, OMV, SHELL, URBANA, MOL);«.
V šestem odstavku se v četrti alineji pred zaklepajem doda besedilo: », 2230«, sedma alineja pa se spremeni tako, da se glasi: »– 5. Vrsta plačilne sheme (PCS_VISA, PCS_MCRD, PCS_DINE, PCS_AMEX, PCS_CUP, PCS_DISC, PCS_JCB, PCS_SI_KARANTA, PETROL, MERCATOR, OMV, SHELL, URBANA, MOL);«
V sedmem odstavku se v šesti alineji pred zaklepajem črta besedilo », PCS_ALL«.
7. člen 
V 14. členu se v četrtem odstavku v tretji alineji besedilo »CD0« nadomesti z besedilom »CW0«.
V petem odstavku v tretji alineji se besedilo »CW0« nadomesti z besedilom »CADV, CD0«.
8. člen 
V 16. členu se v tretjem odstavku druga alineja spremeni tako, da se glasi: »‒ 5. Vrsta plačilne sheme (plačilne sheme: PCS_VISA, PCS_MCRD, PCS_DINE, PCS_AMEX, PCS_CUP, PCS_DISC, PCS_JCB, PCS_SI_KARANTA in sheme subjektov rezidentov, ki niso PSP: PETROL, MERCATOR, OMV, SHELL, URBANA, MOL);«
9. člen 
V Prilogi 1 – Poročilo o kartici (CRD) se spremeni:
Šifrant 1. Kartična shema:
– V stolpcu »Šifra« se besede »Petrol«, »Mercator«, »Urbana« in »Shell« nadomesti z besedami »PETROL«, »MERCATOR«, »URBANA« in »SHELL«;
– V stolpcu »Šifra« se pod besedo »MOL« dodajo vrstice: »PCS_AMEX«, »PCS_CUP«; »PCS_DISC« in »PCS_JCB«.
– V stolpcu »Opis« se pod besedo »MOL« dodajo vrstice: »American Express«, »China Union Pay«; »Discover« in »JCB«.
Šifrant 9. Stična/brezstična kartica se spremeni:
– V stolpcu »Opis« se vrstici spremenita tako, da se zaporedoma navzdol glasita: »brezstična kartica« in »stična kartica«.
10. člen 
V Prilogi 3 – Poročila statistike plačil se spremeni:
PAY – Plačilne transakcije in goljufive plačilne transakcije
Matrika Poročanje števila in vrednosti goljufij:
– v stolpcu »3. Vloga v transakciji« se v prvo vrstico doda šifra »2«.
PCP – Kartične plačilne transakcije in dvigi gotovine z uporabo kartičnih plačilnih instrumentov ter goljufive kartične plačilne transakcije in goljufivi dvigi gotovine z uporabo kartičnih plačilnih instrumentov
Matrika Poročanje števila in vrednosti transakcij:
– v stolpcu »5. Vrsta plačilne sheme« se črta besedilo »PCS_ALL«, besede »Petrol«, »Mercator« in »Shell« se nadomestijo z besedami »PETROL«, »MERCATOR« in »SHELL«, pod šifro URBANA pa se doda beseda »MOL«
– v stolpcu »6. Vrsta kartice« se v četrti vrstici črta številka »6«.
Matrika Poročanje števila in vrednosti goljufij:
– v stolpcu »5. Vrsta plačilne sheme« se črta beseda »PCS_ALL«;
– v stolpcu »6 Vrsta kartice« se črta številka »6«.
PCN – Število plačilnih kartic, ki so jih izdali domači ponudniki plačilnih storitev in drugi domači subjekti, glede na kartično funkcijo in kartično shemo
Matrika Poročanje števila plačilnih kartic:
– V stolpcu »5. Vrsta plačilne sheme« se besede »Petrol«, »Mercator« in »Shell« nadomesti z besedami »PETROL«, »MERCATOR« in »SHELL«, pod besedo MOL pa se zaporedoma navzdol dodajo besede »PCS_AMEX«, »PCS_CUP«, »PCS_DISC« in »PCS_JCB«.
11. člen 
V Prilogi 4 – Šifranti za izpolnjevanje poročil statistike plačil se spremeni:
Šifrant 1. Vrsta plačilne transakcije:
– pri šifri »CW0« se opis spremeni tako, da se glasi: »Dvig gotovine prek okenca«;
– pri šifri »CD0« se opis spremeni tako, da se glasi »Polog gotovine prek okenca«;
– pri šifri »ND1« se za besedo »Odobritve« črta črka »z«;
– pri šifri »ND2« se za besedo »Obremenitve« črta črka »z«.
Šifrant 5. Vrsta plačilne sheme:
– Besede »Petrol«, »Mercator« in »Shell« se nadomesti z besedami »PETROL«, »MERCATOR« in »SHELL«.
Šifrant 7. Vrsta avtentikacije stranke:
– pri šifri »205« se opis spremeni tako, da se glasi: »Razlog non-SCA: Ponavljajoča se transakcija«
– pri šifri »206« se opis spremeni tako, da se glasi: »Razlog non-SCA: samopostrežni terminali za javni prevoz in parkirnine«.
Šifrant 13. Koda kategorije trgovca (MCC):
– pod šifro »3078« z opisom »CHINA AIRLINES« se doda šifra »3080« z opisom »AIRLINES«.
12. člen 
Obvezniki poročanja prvič predložijo poročila skladno s spremenjenim Navodilom za izvajanje Sklepa o poročanju podatkov statistike plačil v 2024:
– četrtletna poročila – Poročila statistike plačil, ki se nanašajo na obdobje četrtega četrtletja 2023, do najpozneje 20. delovnega dne po izteku tega četrtletja;
– polletno poročilo – Poročilo o računih (ACC), ki se nanaša na obdobje prvega polletja 2022, do najpozneje 20. delovnega dne po izteku polletja;
– poročilo o kartici (CRD) ob vzpostavitvi ali ukinitvi plačilne kartice oziroma ob spremembi katerekoli lastnosti plačilne kartice od 1. 10. 2023 dalje.
12. člen 
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 25. septembra 2023
Boštjan Vasle 
guverner 
Banke Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti