Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2023 z dne 29. 9. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2023 z dne 29. 9. 2023

Kazalo

2800. Navodilo o določitvi načina izstavitve zahtevkov, rokov izplačil in potrebnih dokazil za dodatno izvajanje vsebine svetovanja in psihosocialne pomoči, stran 8339.

  
Na podlagi četrtega odstavka 83. člena Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 95/23) minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja
N A V O D I L O 
o določitvi načina izstavitve zahtevkov, rokov izplačil in potrebnih dokazil za dodatno izvajanje vsebine svetovanja in psihosocialne pomoči 
1. člen 
(vsebina) 
S tem navodilom se določajo način vložitve zahtevkov, potrebna dokazila za izplačilo in roki izplačil dodatnih sredstev za stroške dela in posredne stroške za dodatno izvajanje vsebine svetovanja in psihosocialne pomoči skupinam obstoječih in novih uporabnikov, ki se soočajo s težavami v duševnem zdravju in drugimi psihosocialnimi stiskami kot posledica poplav in plazov, (v nadaljnjem besedilu: svetovanje in psihosocialna pomoč) izvajalcem programov v podporo družini (v nadaljnjem besedilu: izvajalci), ki so v letu 2023 financirani na podlagi Javnega razpisa za financiranje razpisanih vsebin centrov za družine v letih 2021–2025 (Uradni list RS, št. 191/20).
2. člen 
(obseg dela) 
Izvajalci v obdobju 2023 in 2024 dodatno opravijo največ 15 odstotkov ur svetovanja in psihosocialne pomoči, v skladu s pogodbo o financiranju razpisanih vsebin centrov za družine v letu 2023.
3. člen 
(vsebina zahtevka in dokazila) 
(1) Zahtevek 1 za izplačilo sredstev vsebuje:
− sklicno številko FEP: 2611-23-040044,
– izjavo odgovorne osebe programa, izbranega v okviru Javnega razpisa za financiranje vsebin centrov za družine v letih 2021–2025, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega navodila,
– načrt namenske porabe sredstev izvedbe dodatnih ur svetovanja in psihosocialne pomoči, ki je kot Priloga 2 sestavni del tega navodila.
(2) Zahtevek 2 za izplačilo sredstev vsebuje:
− sklicno številko FEP: 2611-23-040044,
– vsebinsko in finančno poročilo v celoti izvedenih dodatnih ur svetovanja in psihosocialne pomoči, ki je kot Priloga 3 sestavni del tega navodila.
4. člen 
(roki za vložitev zahtevkov in roki izplačil) 
(1) Zahtevek 1 za izplačilo sredstev v višini 30 odstotkov predplačila za izvedbo svetovanja in psihosocialne pomoči izvajalci predložijo ministrstvu, pristojnemu za družino, najpozneje do 30. oktobra 2023.
(2) Zahtevek 2 za dokončno plačilo opravljenega svetovanja in psihosocialne pomoči, zmanjšan za prejeto predplačilo iz prejšnjega odstavka, izvajalci, hkrati z dokazili o vseh opravljenih storitvah, predložijo ministrstvu, pristojnemu za družino, najpozneje do 30. oktobra 2024.
(3) Zahtevek 1 in Zahtevek 2 izvajalci, skupaj s prilogami, v obliki e-Računa vložijo na ministrstvo, pristojno za družino prek UJP-net v elektronski obliki.
(4) Ministrstvo, pristojno za družino, sredstva iz prvega in drugega odstavka tega člena izplača v 30 dneh od vložitve popolnega zahtevka.
5. člen 
(hramba dokumentacije) 
Za potrebe inšpekcijskega nadzora se dokumentacija, povezana z izplačilom sredstev, hrani pet let.
6. člen 
(odgovornost za pravilnost zahtevkov) 
Za pravilnost vloženih zahtevkov je odgovoren izvajalec.
KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(začetek veljavnosti) 
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 129-129/2023
Ljubljana, dne 27. septembra 2023
EVA 2023-2611-0061
Luka Mesec 
minister 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost