Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2023 z dne 15. 9. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2023 z dne 15. 9. 2023

Kazalo

2718. Sklep o nujnih kadrovskih ukrepih za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov, stran 7889.

  
Na podlagi drugega odstavka 149. člena Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 95/23) minister za vzgojo in izobraževanje sprejme
S K L E P 
o nujnih kadrovskih ukrepih za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov 
1. člen 
(vsebina) 
S tem sklepom se zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja vzgojno-izobraževalnih zavodov v šolskem letu 2023/2024, če je to potrebno za omilitev ali odpravo posledic poplav in plazov v avgustu 2023, kot nujni kadrovski ukrep določa začasno in občasno delo študentov.
2. člen 
(začasno in občasno delo študentov) 
(1) Če drugače ni mogoče zagotoviti nemotenega izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela, lahko pod vodstvom mentorja pri tem sodeluje tudi študent:
– magistrskega študijskega programa druge stopnje v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS, s katerim se pridobi strokovni naslov magister profesor,
– drugega letnika magistrskega študijskega programa druge stopnje v obsegu 120 kreditnih točk po ECTS, s katerim se pridobi strokovni naslov magister profesor,
– petega letnika enovitega magistrskega študijskega programa druge stopnje v obsegu 300 kreditnih točk po ECTS, s katerim se pridobi strokovni naslov magister profesor,
– tretjega letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje predšolska vzgoja v obsegu 180 kreditnih točk po ECTS, s katerim se pridobi strokovni naslov diplomirani vzgojitelj predšolskih otrok,
če je ta študijski program, na podlagi pravilnikov, ki urejajo izobrazbo strokovnih delavcev, ustrezen za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v izobraževalnem ali drugem javnoveljavnem programu na področju vzgoje in izobraževanja, v katerem sodeluje študent.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko v primeru odsotnosti vzgojiteljev predšolskih otrok – pomočnikov vzgojitelja v vrtcih in če drugače ni mogoče zagotoviti nemotenega izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela, pod vodstvom mentorja pri tem sodeluje tudi, kdor ima status študenta in je končal izobraževalni program srednjega strokovnega izobraževanja predšolska vzgoja.
(3) Pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela lahko sodeluje tudi študent, ki ima na podlagi 70. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17, 175/20 – ZIUOPDVE, 57/21 – odl. US, 54/22 – ZUPŠ-1 in 100/22 – ZSZUN) ali drugih predpisov podaljšan status študenta po zaključku letnikov študija iz prvega odstavka tega člena.
(4) Sodelovanje študentov pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela na podlagi tega člena se upošteva kot izkušnje, potrebne za pristop k strokovnemu izpitu na podlagi potrdila predstojnika vzgojno-izobraževalnega zavoda. Potrdilo mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
1. osebno ime kandidata,
2. naziv vzgojno-izobraževalnega zavoda,
3. navedba javnoveljavnega programa, v katerem je kandidat opravljal študentsko delo,
4. vsebina dela, ki ga je študent opravljal (predmet, predmetno področje),
5. obseg opravljenega dela (obdobje, število ur),
6. osebno ime mentorja,
7. navedba, da je študent opravljal delo na podlagi tega sklepa in študentske napotnice.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-107/2023/4
Ljubljana, dne 5. septembra 2023
EVA 2023-3350-0048
Dr. Darjo Felda 
minister 
za vzgojo in izobraževanje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti