Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2023 z dne 15. 9. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2023 z dne 15. 9. 2023

Kazalo

2713. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o postopkih za uveljavljanje pravic iz zavarovanja za starševsko varstvo, stran 7665.

  
Na podlagi 59. člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 26/14, 90/15, 75/17 – ZUPJS-G, 14/18, 81/19, 158/20, 92/21 in 153/22) minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o postopkih za uveljavljanje pravic iz zavarovanja za starševsko varstvo 
1. člen 
V Pravilniku o postopkih za uveljavljanje pravic iz zavarovanja za starševsko varstvo (Uradni list RS, št. 89/14) se v 13. členu prvi odstavek odznači, drugi odstavek pa črta.
2. člen 
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen 
(1) Pravico do starševskega dopusta uveljavlja mati oziroma oče ob uveljavljanju pravice do materinskega dopusta oziroma očetovskega dopusta ali 30 dni pred iztekom materinskega dopusta pri centru, ki je krajevno pristojen v skladu z 58. členom zakona. Če vlagateljica ni mati, mora oče v vlogi navesti tudi podatke o njej. Oče, ki nima sklenjene zakonske zveze z materjo otroka in rojstvo še ni bilo vpisano v rojstno matično knjigo, v vlogi izjavi, da je oče otroka.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pravica do neprenosljivega dela starševskega dopusta in starševskega nadomestila lahko uveljavlja najpozneje do nastopa tega dopusta.
(3) Če mati prenese na očeta 100 dni starševskega dopusta, se mora slednji s tem pisno strinjati. Če oče prenese na mater 100 dni starševskega dopusta, se mora slednja s tem pisno strinjati. V primeru izjem iz 30. člena zakona, eden od staršev v celoti izrabi starševski dopust brez predhodnega pisnega strinjanja drugega od staršev. Za dokazovanje izjem iz 30. člena zakona je centru treba predložiti ustrezno dokazilo, če center že sam z njim ne razpolaga oziroma ni razvidno iz uradnih evidenc.
(4) Pravica do podaljšanega starševskega dopusta zaradi rojstva dvojčkov, več hkrati živorojenih otrok, rojstva nedonošenčka ali nedonošenčkov, rojstva otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo ter ko starši že ob rojstvu otroka varujejo in vzgajajo najmanj dva otroka v starosti do osem let, se uveljavlja istočasno s pravico do starševskega dopusta. Če vlagatelj pravico iz prejšnjega stavka uveljavlja zaradi rojstva nedonošenčka, mora vlogi priložiti dokazilo pristojnega zdravstvenega zavoda.
(5) Starša se dogovorita, kdo bo izrabil dneve podaljšanega starševskega dopusta.«.
3. člen 
V 31. členu se v prvem stavku za besedo »vlagatelj« doda besedilo »največ 30 dni pred začetkom in«.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-17/2023
Ljubljana, dne 7. septembra 2023
EVA 2023-2611-0052
Luka Mesec 
minister 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti