Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2023 z dne 28. 7. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2023 z dne 28. 7. 2023

Kazalo

2541. Sprememba Splošnega akta o cestninjenju, stran 6987.

  
Na podlagi drugega odstavka 21. člena Zakona o cestninjenju (Uradni list RS, št. 24/15, 41/17, 158/20 in 159/21), točk 7.2.2 in 7.2.10 Statuta Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., ter 7. člena Poslovnika o delu uprave je uprava Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., dne 8. marca 2023 sprejela
S P R E M E M B O  S P L O Š N E G A  A K T A 
o cestninjenju 
1. člen
V Splošnem aktu o cestninjenju (Uradni list RS, št. 178/21 in 69/22) se točka 10.11.7 spremeni tako, da se glasi:
»10.11.7 Posebni primeri vračanja sorazmernega dela vrednosti elektronske vinjete
Stranka lahko zahteva vračilo sorazmernega dela vrednosti elektronske vinjete tudi, če:
– po začetku veljavnosti letne ali polletne elektronske vinjete ugotovi, da je bil pri njenem nakupu izbran napačen cestninski razred, in hkrati kupi elektronsko vinjeto za vozilo z isto registrsko označbo za pravilen cestninski razred. V tem primeru je treba zagotoviti ustrezno plačilo cestnine za obdobje, v katerem je stranka imela elektronsko vinjeto za nepravilen cestninski razred;
– ugotovi, da je za isto registrsko označbo vozila kupila dve letni ali polletni elektronski vinjeti, ki sta že začeli veljati; v primeru ugoditve zahtevku se stranki vrne sorazmerni del vrednosti elektronske vinjete, ki je začela veljati prej, in sicer od dneva nakupa nove elektronske vinjete do dneva poteka veljavnosti prej kupljene elektronske vinjete.
Za obravnavo zahtevka za posebne primere vračanja sorazmernega dela vrednosti elektronske vinjete je upravljavec cestninskih cest upravičen do nadomestila v znesku iz točke 10.11.2, ki ga plača stranka.
Zahtevku za vračilo sorazmernega dela vrednosti elektronske vinjete iz razlogov, navedenih v prvem odstavku te točke, mora stranka priložiti kopijo računa in potrdilo o nakupu obeh elektronskih vinjet, za vozila, ki niso registrirana v Republiki Sloveniji, pa tudi kopijo veljavnega prometnega dovoljenja. Zahtevek mora stranka vložiti najpozneje v 30 dneh od nakupa druge elektronske vinjete v spletni trgovini oziroma po elektronski ali navadni pošti. Ob vložitvi zahtevka mora biti preostala vrednost prve elektronske vinjete višja od vrednosti nadomestila iz točke 10.11.2.«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-146/2023/7-02111188
Ljubljana, dne 7. julija 2023
EVA 2023-2430-0012
Mag. Valentin Hajdinjak 
predsednik uprave 
DARS, d. d. 
Mag. David Skornšek 
član uprave 
DARS, d. d. 
V skladu s tretjim odstavkom 21. člena Zakona o cestninjenju (Uradni list RS, št. 24/15, 41/17, 158/20 in 159/21) je bilo k Spremembam Splošnega akta o cestninjenju pridobljeno soglasje Vlade Republike Slovenije, izdano pod št. 00704-290/2023/3 z dne 18. 7. 2023.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti