Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2023 z dne 21. 7. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2023 z dne 21. 7. 2023

Kazalo

2513. Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o Festivalu slovenskega filma, stran 6928.

  
Na podlagi druge alineje prvega odstavka 18. člena in prvega odstavka 26. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/20, 51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEKom-C), drugega odstavka 18. člena Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10, 40/12 – ZUJF, 19/14 – odl. US, 63/16 in 31/18) in devete alineje prvega odstavka 15. člena Sklepa o preoblikovanju Filmskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, v Slovenski filmski center, javno agencijo Republike Slovenije, (Uradni list RS, št. 92/10, 20/11, 6/16, 3/17 in 52/18) je svet Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije, na 19. redni seji dne 30. 3. 2023 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o Festivalu slovenskega filma 
1. člen 
V Pravilniku o Festivalu slovenskega filma (Uradni list RS, št. 30/17) se naslov VI. poglavja spremeni tako, da se glasi: »NAGRADA MILKE IN METODA BADJURE«.
2. člen 
V 30. členu se v prvem stavku za besedo »nagrada« dodata besedi »Milke in«, v drugem stavku pa se za besedo »nagrado« dodata besedi »Milke in«.
3. člen 
V 31. členu se v prvem odstavku v prvem napovednem stavku za besedo »nagrade« dodata besedi »Milke in«, v tretji alineji pa se za besedo »Badjure« doda besedilo »ali Milke in Metoda Badjure«.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-4/2023/6
Ljubljana, dne 10. maja 2023
EVA 2023-3340-0010
Peter Kep 
predsednik sveta 
Slovenskega filmskega centra, 
javne agencije Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost