Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2023 z dne 21. 7. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2023 z dne 21. 7. 2023, Kazalo


PREDSEDNICA REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2492. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Saudovi Arabiji

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2493. Uredba o izvajanju aktivnosti in tehnične pomoči programa za izvajanje evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo za obdobje 2021–2027, ki se izvajajo v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje
2494. Uredba o rudarski pravici za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Visoko 2 v občini Škofja Loka
2495. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi
2496. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju
2497. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtine V-3/84 za ogrevanje objektov na Izlakah
2498. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju državne javne službe na osuševalnih in namakalnih sistemih
2499. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) o kozmetičnih izdelkih
2500. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o določitvi seznama strateškega blaga in pripadajočih nadzornih režimih
2501. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz Proračuna Republike Slovenije

Sklepi

2502. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o imenovanju generalne konzulke Republike Slovenije v Monoštru
2503. Sklep o imenovanju generalne konzulke Republike Slovenije v Monoštru, na Madžarskem
2504. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani
2505. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda »Študentski dom Ljubljana«
2506. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec, p. o., v javni zavod Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

MINISTRSTVA

2507. Pravilnik o vodenju in vsebini podatkov o elektronskih komunikacijskih omrežjih in pripadajoči infrastrukturi, omrežnih priključnih točkah in drugih elektronskih komunikacijskih omrežjih
2508. Pravilnik o načinu usposabljanja in imenovanja usposobljenih oseb ter vodenju evidence usposobljenih oseb za izdelavo celostnih prometnih strategij in mobilnostnih načrtov
2509. Odredba o Programu promocije sektorja pridelave in predelave sadja za obdobje 2024–2026
2510. Odločba o soglasju k sklepu uprave o prenehanju ustanove »Ustanova Janka Jamnika za iskrive mlade v znanosti«
2511. Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov

BANKA SLOVENIJE

2512. Sklep o določitvi blažilnika za druge sistemsko pomembne banke

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2513. Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o Festivalu slovenskega filma
2514. Sklep o določitvi območja visokega tveganja in nujnih ukrepov na tem območju v zvezi z afriško prašičjo kugo
2515. Sprememba in dopolnitvi Pravil o izvajanju obveznega večstranskega pobota
2516. Stavkovni sporazum

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2517. Kolektivni dogovor

OBČINE

Ilirska Bistrica

2518. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Koper

2519. Odlok o dopolnitvi Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2023

Ljubno

2520. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2023

Novo mesto

2521. Odlok o Javnem lekarniškem zavodu Dolenjske lekarne Novo mesto
2522. Odlok o ustanovitvi Sveta ustanoviteljic Javnega lekarniškega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto

POPRAVKI

2523. Popravek Vsebine Uradnega lista RS, št. 77/23

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti