Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2023 z dne 21. 7. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2023 z dne 21. 7. 2023

Kazalo

2508. Pravilnik o načinu usposabljanja in imenovanja usposobljenih oseb ter vodenju evidence usposobljenih oseb za izdelavo celostnih prometnih strategij in mobilnostnih načrtov, stran 6919.

  
Na podlagi petega odstavka 41. člena Zakona o celostnem prometnem načrtovanju (Uradni list RS, št. 130/22) minister za okolje, podnebje in energijo izdaja
P R A V I L N I K 
o načinu usposabljanja in imenovanja usposobljenih oseb ter vodenju evidence usposobljenih oseb za izdelavo celostnih prometnih strategij in mobilnostnih načrtov 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik podrobneje določa način usposabljanja in imenovanja usposobljenih oseb ter vodenje evidence usposobljenih oseb za izdelavo celostnih prometnih strategij (v nadaljnjem besedilu: CPS) ter mobilnostnih načrtov.
2. člen 
(usposabljanje za izdelavo CPS) 
(1) Usposabljanje za izdelavo CPS obsega teoretični in praktični del. Teoretični del usposabljanja zajema predstavitev namena in cilja priprave CPS, postopek priprave CPS, ter primere dobrih praks. Praktični del usposabljanja vsebuje delo v skupinah, izmenjavo izkušenj, poročanje in razpravo.
(2) Usposabljanje za izdelavo CPS traja dva dni, v obsegu 12 ur. Praktični del obsega polovico časa celotnega usposabljanja.
3. člen 
(usposabljanje za izdelavo mobilnostnih načrtov) 
(1) Usposabljanje za izdelavo mobilnostnih načrtov obsega teoretični in praktični del. Teoretični del usposabljanja zajema predstavitev namena in cilja priprave mobilnostnega načrta, postopek priprave mobilnostnega načrta ter primere dobrih praks. Praktični del usposabljanja vsebuje delo v skupinah, izmenjavo izkušenj, poročanje in razpravo.
(2) Usposabljanje za izdelavo mobilnostnih načrtov traja en dan v obsegu sedem ur. Praktični del predstavlja polovico časa celotnega usposabljanja.
4. člen 
(imenovanje usposobljenih oseb za izdelavo CPS in mobilnostnih načrtov) 
Udeleženci, ki so opravili usposabljanje za izdelavo CPS oziroma mobilnostnih načrtov, v predpisanem obsegu, pridobijo potrdilo o udeležbi, ki ga izda ministrstvo pristojno za prometno politiko (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
5. člen 
(vodenje evidence o usposobljenih osebah za izdelavo CPS in mobilnostnih načrtov) 
(1) Ministrstvo vzdržuje evidenco o usposobljenih osebah za izdelavo CPS in mobilnostnih načrtov.
(2) Za vodenje in upravljanje evidence usposobljenih oseb za izdelavo CPS in mobilnostnih načrtov skrbita odgovorna oseba in njen namestnik, ki ju s sklepom imenuje minister, pristojen za prometno politiko.
KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-81/2023/19
Ljubljana, dne 29. junija 2023
EVA 2023-2570-0031
Mag. Bojan Kumer 
minister 
za okolje, podnebje in energijo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti