Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023

Kazalo

2377. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, stran 6599.

  
Na podlagi 27. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 82/21, 189/21, 153/22 in 18/23) in prvega odstavka 41. člena, drugega in tretjega odstavka 78. člena, tretjega odstavka 85. člena in prvega odstavka 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih 
1. člen 
V Uredbi o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04 – popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10, 17/11, 14/12, 17/12, 23/12, 98/12, 16/13, 18/13, 36/13, 51/13, 59/13, 14/14, 28/14, 43/14, 76/14, 91/14, 36/15, 57/15, 4/16, 44/16, 58/16, 84/16, 8/17, 40/17, 41/17, 11/19, 25/19, 54/19, 67/19, 89/20, 104/20, 118/20, 168/20, 31/21, 54/21, 203/21, 29/22, 80/22, 103/22, 125/22 in 25/23) se v drugem odstavku 20., četrtem odstavku 45. ter prvem in sedmem odstavku 55.a člena za besedo »zunanje« doda besedilo »in evropske«.
2. člen 
V 4. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi:
»(spremembe sistemizacije brez soglasja vlade)«.
V prvem odstavku se za besedo »uprave« doda besedilo »ali zaradi uskladitve sistemizacije organa državne uprave z zakonom«.
V drugem odstavku se za besedo »zunanje« doda besedilo »in evropske«.
3. člen 
V Prilogi I se pri delovnem mestu pod zaporedno številko »86. Delovno mesto: PRISTANIŠKI KAPITAN PODSEKRETAR« pri rubriki »Posebni pogoji« besedilo »naziv poveljnik na ladji z BT 3000 ali več« nadomesti z besedilom »pooblastilo o nazivu prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo 3000 in več«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Akti o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest se s spremenjeno zaporedno številko »86. Delovno mesto: PRISTANIŠKI KAPITAN PODSEKRETAR« iz Priloge I uredbe uskladijo do 1. septembra 2023.
5. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-237/2023
Ljubljana, dne 6. julija 2023
EVA 2023-3130-0014
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti