Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023

Kazalo

2371. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov v javnih vrtcih Občine Trebnje, stran 6557.

  
Na podlagi Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19) ter 17. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14, 65/14 – popr. in 161/22) je Občinski svet Občine Trebnje na 6. redni seji dne 21. 6. 2023 sprejel
S K L E P 
o spremembi Sklepa o določitvi cen programov v javnih vrtcih Občine Trebnje 
1. člen
V Sklepu o določitvi cen programov v javnih vrtcih Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 42/23) se v 1. členu doda nov odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na prvi odstavek tega člena cene programov v Vrtcu Sončnica pri OŠ Veliki Gaber od 1. 9. 2023 znašajo mesečno na otroka po posameznih programih predšolske vzgoje (v EUR):
Javni vrtec
I. starostno obdobje 
(jasli)
II. starostno obdobje homogeni (3–4 let) in kombinirani
II. starostno obdobje heterogeni (3–5let) ali homogeni (4–6 let)
II. starostno obdobje 6-urni program
Razvojni oddelek
Vrtec Sončnica pri OŠ Veliki Gaber
574,93
550,13
508,19
/
/
« 
2. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. septembra 2023.
Št. 602-12/2023-9
Trebnje, dne 22. junija 2023
Županja 
Občine Trebnje 
Mateja Povhe 

AAA Zlata odličnost