Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023

Kazalo

2370. Sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 3398 (območje na delu parc. št. 418, 412, 414, k.o. 1144 – Vodruž), stran 6557.

  
Na podlagi petega odstavka 138. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O) in 15. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo in 54/16) je Občinski svet Občine Šentjur na 5. redni seji 20. junija 2023 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 3398 (območje na delu parc. št. 418, 412, 414, k.o. 1144 – Vodruž) 
1. člen 
Lokacijska preveritev z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 2900, ki se nanaša na dele zemljišč parc. št. 418, 412, 414, k.o. 1144 – Vodruž, kot povečanje (140,75 m2) in preoblikovanje (500 m2) obstoječega stavbnega zemljišča EUP VO6, kar predstavlja ustrezne površine po določilih ZUreP-3.
2. člen 
(1) Na delu zemljišča parc. št. 418, k.o. 1144 – Vodruž se omogoči širitev obstoječega stavbnega zemljišča (posamične poselitve po 134. členu ZUreP-3, PNRP z oznako Ak) za gradnjo novega stanovanjskega objekta skladno z določili Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 114/13, 48/18 in 58/19), ki se nanašajo na obstoječo posamično poselitev EUP VO6, ki s tem sklepom spreminja velikost in obliko.
(2) Sestavni del tega sklepa je grafični prikaz prilagojene in natančno določene oblike in velikosti območja stavbnega zemljišča.
3. člen 
(1) V skladu s sedmim odstavkom 138. člena ZUreP-3 se sprejeti sklep o lokacijski preveritvi skupaj z elaboratom in mnenji nosilcev urejanja prostora objavi v prostorskem informacijskem sistemu.
(2) Občina Šentjur podatke o lokacijski preveritvi posreduje Upravni enoti Šentjur pri Celju in Republiki Sloveniji, Ministrstvu za naravne vire in prostor.
(3) Občina Šentjur podatek o spremenjeni obliki in velikosti stavbnih zemljišč vnese v evidenco stavbnih zemljišč, ob naslednjih spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta pa spremembo ustrezno prikaže v grafičnem prikazu namenske rabe prostora.
4. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3505-0013/2022(261)
Šentjur, dne 20. junija 2023
Župan 
Občine Šentjur 
mag. Marko Diaci 

AAA Zlata odličnost