Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023

Kazalo

2358. Sklep o obračunavanju subvencije zasebnemu vrtcu v Mestni občini Murska Sobota za šolsko leto 2023/2024, stran 6537.

  
Na podlagi Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21), 17.,18., 20a in 22. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19), Sklepa o določitvi cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Murska Sobota (Uradni list RS, št. 42/23) ter 19. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 53/23) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 6. redni seji dne 22. junija 2023 sprejel
S K L E P 
o obračunavanju subvencije zasebnemu vrtcu v Mestni občini Murska Sobota za šolsko leto 2023/2024 
1. člen 
S tem sklepom Mestna občina Murska Sobota določa pravila v zvezi z obračunavanjem subvencij zasebnemu vrtcu v Mestni občini Murska Sobota.
2. člen 
Staršem otrok, ki obiskujejo zasebni Waldorfski vrtec Pomurje, se priznavajo enake olajšave oziroma subvencije v šolskem letu 2023/2024, kot se priznavajo staršem otrok, ki obiskujejo Vrtec Murska Sobota, ob pogoju, da imajo starši skupaj z otrokom stalno bivališče v Mestni občini Murska Sobota.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. septembra 2023 dalje.
Št. 602–0002/2023-3(610)
Murska Sobota, dne 22. junija 2023
Župan 
Mestne občine Murska Sobota 
Damjan Anželj 

AAA Zlata odličnost