Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023

Kazalo

2349. Sklep o spremembi Cenika za dobavo in oskrbo parkirišča za avtodome z oskrbo v Občini Kostanjevica na Krki, stran 6511.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), tretjega odstavka 6. člena Odloka o javnem parkirišču za avtodome v Občini Kostanjevica na Krki ter 14. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 5. redni seji dne 28. 6. 2023 sprejel
S K L E P 
o spremembi Cenika za dobavo in oskrbo parkirišča za avtodome z oskrbo v Občini Kostanjevica na Krki 
1. člen 
S tem sklepom se spremeni Cenik za dobavo in oskrbo parkirišča za avtodome z oskrbo v Občini Kostanjevica na Krki, ki je priloga Odloka o javnem parkirišču za avtodome v Občini Kostanjevica na Krki. Spremeni se cena parkiranja, tako da ta znaša 10,00 EUR/24 h.
2. člen 
Nov cenik je priloga tega sklepa.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-19/2014
Kostanjevica na Krki, dne 28. junija 2023
Župan 
Občine Kostanjevica na Krki 
Robert Zagorc 

AAA Zlata odličnost