Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023

Kazalo

2342. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju socialnovarstvenih programov in ostalih programov, ki jih izvajajo društva in druge organizacije in niso opredeljeni v ostalih razpisih Občine Gornji Petrovci, stran 6506.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP – A in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 6. redni seji dne 23. 6. 2023 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju socialnovarstvenih programov in ostalih programov, ki jih izvajajo društva in druge organizacije in niso opredeljeni v ostalih razpisih Občine Gornji Petrovci 
1. člen 
Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju socialnovarstvenih programov in ostalih programov, ki jih izvajajo društva in druge organizacije in niso opredeljeni v ostalih razpisih Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 20/22, z dne 18. 2. 2022) se ukine.
2. člen 
Pravilnik o vrednotenju in sofinanciranju socialnovarstvenih programov in ostalih programov, ki jih izvajajo društva in druge organizacije in niso opredeljeni v ostalih razpisih Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 121/21, z dne 23. 7. 2021) se spremeni, in sicer tako, da se v IV. poglavju Pogoji in merila za vrednotenje letnih programov, k 19. členu doda 3. točka, ki se glasi:
»Za izvajalce programov, ki na območju Občine Gornji Petrovci nimajo sedeža, temveč imajo člane, ki so občani Občine Gornji Petrovci, je najvišji skupni znesek sofinanciranja ne glede na doseženo število točk, lahko največ 300,00 € na leto.«
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2023-15
Gornji Petrovci, dne 26. junija 2023
Župan 
Občine Gornji Petrovci 
Franc Šlihthuber 

AAA Zlata odličnost