Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023

Kazalo

2334. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra, stran 6500.

  
Na podlagi 17. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb) in 260. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O-ZUreP-3, v nadaljevanju: ZUreP-3), v povezavi z 49. členom Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 132/22, 140/22 – ZSDH-1A in 29/23) je Občinski svet Občine Črnomelj na 7. redni seji dne 27. 6. 2023 sprejel naslednji
S K L E P 
1. člen 
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobijo nepremičnine katastrska občina 1535 Črnomelj parcela 682/1, parcela 704/11 in parcela 704/12.
2. člen 
Nepremičnine katastrska občina 1535 Črnomelj parcela 682/1, parcela 704/11 in parcela 704/12 pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi tega sklepa izda Občinska uprava Občine Črnomelj, po uradni dolžnosti. Občinska uprava Občine Črnomelj po pravnomočnosti odločbe o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra, le-to pošlje pristojnemu sodišču, ki po uradni dolžnosti v zemljiško knjigo vpiše zaznambo o javnem dobru.
3. člen 
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja na občinskem svetu. Ta sklep se objavi tudi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-285/2023
Črnomelj, dne 27. junija 2023
Župan 
Občine Črnomelj 
Andrej Kavšek 

AAA Zlata odličnost