Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023

Kazalo

2324. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 6491.

  
Na podlagi Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 67/16 in 32/23), Poslovnika Občinskega sveta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 33/08 in 32/23) in Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) je Občinski svet Občine Borovnica na 5. redni seji dne 28. 6. 2023 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
I. 
Nepremičninams parc št. 1742/9 k.o. 2006 Zabočevo (ID znak: parcela 2006 1742/9)
s parc. št. 1744/14 k.o. 2006 Zabočevo (ID znak: parcela 2006 1744/14)
s parc. št. 1714/14 k.o. 2006 Zabočevo (ID znak: parcela 2006 1714/14)
s parc. št. 3276/6 k.o. 2004 Borovnica (ID znak: parcela 2004 3276/6)
s parc. št. 1716/12 k.o. 2004 Borovnica (ID znak: parcela 2004 1716/12)
s parc. št. 1716/13 k.o. 2004 Borovnica (ID znak: parcela 2004 1716/13)
s parc. št. 1750/6 k.o. 2006 Zabočevo (ID znak: parcela 2006 1750/6)
s parc. št. 1750/4 k.o. 2006 Zabočevo (ID znak: parcela 2006 1740/4)
s parc. št. 1750/8 k.o. 2006 Zabočevo (ID znak: parcela 2006 1750/8)
s parc. št. 1746/12 k.o. 2006 Zabočevo (ID znak: parcela 2006 1746/12)
s parc. št. 1746/42 k.o. 2006 Zabočevo (ID znak: parcela 2006 1746/42)
s parc. št. 1746/39 k.o. 2006 Zabočevo (ID znak: parcela 2006 1746/39)
s parc. št. 1746/40 k.o. 2006 Zabočevo (ID znak: parcela 2006 1746/40)
se odvzame status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
II. 
Navedene nepremičnine izgubijo status grajenega javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska uprava.
Občinska uprava bo po pravnomočnosti ugotovitvene odločbe o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra, pristojnemu okrajnemu sodišču, podala predlog, da se na nepremičninah iz prve točke tega člena iz zemljiške knjige izbriše zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
III. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-0009/2023-3/12
Borovnica, dne 28. junija 2023
Župan 
Občine Borovnica 
Peter Črnilogar 

AAA Zlata odličnost