Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023

Kazalo

2322. Dodatek št. 6 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije, stran 6488.

  
Na podlagi 67. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije (Uradni list RS, št. 78/14) in Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) sklepata pogodbeni stranki:
a) kot predstavnika delodajalcev:
– Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje kovinskih materialov in nekovin
– Združenje delodajalcev Slovenije g.i.z.: – Sekcija za kovine
b) kot predstavnik delojemalcev:
– Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije
D O D A T E K  Š T .  6 
h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije 
1. člen 
TARIFNA PRILOGA 
Ta tarifna priloga nadomešča 1. in 2. točko Tarifne priloge Dodatka št. 5 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije (Uradni list RS, št. 26/22, z dne 25. 2. 2022) in 3. točko Tarifne priloge Kolektivne pogodbe za kovinske materiale in livarne Slovenije (Uradni list RS, št. 78/14, z dne 30. 10. 2014), tako da glasi:
»1. Najnižje osnovne plače za posamezne tarifne razrede od 1. 6. 2023 dalje znašajo:
Tarifni razred
Najnižja mesečna osnovna plača za 174 ur v EUR
Najnižja osnovna plača na uro v EUR
I.
602,04
3,46
II.
666,42
3,83
III.
732,54
4,21
IV.
836,94
4,81
V.
913,50
5,25
VI.
1.066,62
6,13
VII.
1.247,58
7,17
VIII.
1.426,80
8,20
IX.
1.682,58
9,67
2. Najnižji polni znesek regresa za letni dopust po Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn za leto 2023 znaša 1.300,00 EUR.
3. Povračilo stroškov za prehrano med delom za leto 2023 znaša 7,96 EUR za vsak dan, ko je delojemalec na delu prisoten 4 ure ali več. Če delodajalec ne zagotovi dodatnega toplega obroka, ko delavec dela 10 ur ali več, delavcu pripada za vsako dopolnjeno uro po 8 urah prisotnosti na delu 0,99 EUR.
Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela se izplačuje v okviru pogojev iz 56. člena te kolektivne pogodbe in znašajo najmanj 80 % cene najcenejšega javnega prevoza.
V primerih, ko je delavec upravičen do povračila stroškov prihoda na delo in iz dela v obliki kilometrine, se ta v letu 2023 obračuna in izplača v višini 0,21 EUR na km.
Pogajalski skupini se najkasneje v decembru 2023 sestaneta z namenom ureditve višine povračil stroškov za prevoz na delo in prehrano za leto 2024.
Povračilo stroškov za službena potovanja v Sloveniji in terenski dodatek se izplačajo v okviru pogojev iz uredbe in v višini zgornjega zneska uredbe.«
2. člen 
(1) Spremeni se zadnji stavek prvega odstavka 55. člana Kolektivne pogodbe za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije, tako da se glasi: »Če delodajalec ne zagotovi dodatnega toplega obroka, ko delavec dela 10 ur ali več, delavcu pripada za vsako dopolnjeno uro po 8 urah prisotnosti na delu znesek določen v tarifni prilogi.«
(2) Spremeni se drugi odstavek 56. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije, tako da se glasi: »Delavcu pripada povračilo stroškov najcenejšega javnega prevoza v višini kot jo določa tarifna priloga. Če je za delodajalca ugodneje in delavec ne predloži dokazila o nakupu vozovnice, pripada delavcu povračilo stroškov kilometrine za vsak polni kilometer v višini določeni v tarifni prilogi.«
(3) Spremeni se tretji odstavek 56. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije, tako da se glasi: »Če ni možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, delavcem pripada kilometrina za vsak poln kilometer po najkrajši cestni povezavi v višini določeni v tarifni prilogi.«
3. člen 
(1) Z začetkom veljavnosti te tarifne priloge prenehata veljati 1. in 2. točka Tarifne priloge po Dodatku št. 5 in 3. točka Tarifne priloge Kolektivne pogodbe za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije.
(2) Vse ostale točke Tarifne priloge Kolektivne pogodbe za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije ostanejo nespremenjene in v veljavi še naprej.
4. člen 
Ta dodatek začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 6. 2023 dalje.
Ljubljana, dne 19. junija 2023
Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje kovinskih materialov in nekovin 
predsednik Upravnega odbora 
Marko Drobnič 
 
Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za kovine 
predsednik sekcije 
Anton Zvonko Kink 
 
Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije 
predsednica 
Lidija Jerkič 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 3. 7. 2023 izdalo potrdilo št. 02047-1/2006-62 o tem, da je Dodatek št. 6 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 8/15.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti