Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023

Kazalo

2321. Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za cestni potniški promet Slovenije, stran 6488.

  
Na podlagi 7. člena Kolektivne pogodbe za cestni potniški promet Slovenije (Uradni list RS, št. 192/21, 38/22, 155/22) in Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) sklepata pogodbeni stranki:
kot predstavniki delojemalcev:
– Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Sindikat delavcev prometa in zvez
in
kot predstavniki delodajalcev:
– Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje za promet
– Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za promet in zveze
– Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
A N E K S   Š T E V I L K A   1 
h Kolektivni pogodbi za cestni potniški promet Slovenije (Uradni list RS, št. 192/21, 38/22, 155/22)
1. člen 
V Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi za cestni potniški promet Slovenije (Uradni list RS, št. 192/21, 38/22, 155/22) se besedilo I. točke spremeni tako, da se po novem glasi:
»I. Najnižje osnovne plače
Najnižje osnovne plače po tarifnih razredih od 1. 6. 2023 dalje znašajo:
TR
MESEČNO V EUR
I
806,09
II
837,54
III
916,87
IV
1.034,12
V
1.124,10
VI
1.325,76
VII
1.458,83
VOZNO OSEBJE
1.240,00
Najnižje osnovne plače po tej kolektivni pogodbi stranki usklajujeta enkrat letno. V ta namen se stranki kolektivne pogodbe sestaneta najkasneje do konca meseca maja posameznega leta.«
2. člen 
V Tarifni prilogi se v točki II. točka 2.1. Povračila stroškov prehrane med delom spremeni tako, da se po novem glasi:
»2.1. Povračila stroškov prehrane med delom
(1) Povračilo stroška prehrane med delom za osem ur pripada delavcu v višini 6,70 EUR.
(2) Za vsako nadaljnjo uro prisotnosti na delu pa skladno z Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.«
3. člen
Vse ostale določbe Kolektivne pogodbe za cestni potniški promet Slovenije ostanejo nespremenjene.
4. člen 
Te spremembe začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljajo se od 1. junija 2023.
Ljubljana, dne 15. junija 2023
Predstavniki delodajalcev: 
 
Gospodarska zbornica Slovenije 
Združenje za promet 
predsednica Upravnega odbora 
mag. Melita Rozman Dacar 
 
Gospodarska zbornica Slovenije 
Združenje za promet 
predsednik Sekcije za javni prevoz 
v linijskem in prostem cestnem prometu 
Jože Baškovič 
 
Združenje delodajalcev Slovenije 
Sekcija za promet in zveze 
predsednik 
mag. Martin Mlakar 
 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije 
generalni direktor 
Danijel Lamperger 
 
Predstavniki delojemalcev: 
 
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije 
Sindikat delavcev prometa in zvez 
generalna sekretarka 
Saška Kiara Kumer 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 28. 6. 2023 izdalo potrdilo št. 02047-7/2005-102 o tem, da je Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za cestni potniški promet Slovenije vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 19/14.

AAA Zlata odličnost