Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023

Kazalo

2318. Sklep o spremembah Sklepa o vplačilih in izplačilih investicijskih kuponov s prenosljivimi vrednostnimi papirji, stran 6486.

  
Na podlagi tretjega odstavka 229. člena in petega odstavka 235. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15, 81/15, 77/16, 77/18, 161/21 in 101/22 – ZOAIS) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o spremembah Sklepa o vplačilih in izplačilih investicijskih kuponov s prenosljivimi vrednostnimi papirji 
1. člen 
V Sklepu o vplačilih in izplačilih investicijskih kuponov s prenosljivimi vrednostnimi papirji (Uradni list RS, št. 100/15) se v 1. členu na koncu druge točke podpičje nadomesti s piko in črtata tretja ter četrta točka.
2. člen 
V prvi točki 2. člena se besedi: »dobro poučeni« nadomesti z besedo: »profesionalni«.
3. člen 
Črtata se 4. in 5. člen.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-10/2023-3
Ljubljana, dne 29. junija 2023
EVA 2023-1611-0050
Predsednica sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
Anka Čadež 

AAA Zlata odličnost