Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023

Kazalo

2315. Odredba o spremembah Odredbe o obveznem rednem pošiljanju podatkov o cenah kmetijskih pridelkov oziroma živilskih proizvodov, stran 6471.

  
Na podlagi 9. točke 9. člena in prvega, šestega, sedmega ter osmega odstavka 10. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) minister za gospodarstvo, turizem in šport izdaja
O D R E D B O 
o spremembah Odredbe o obveznem rednem pošiljanju podatkov o cenah kmetijskih pridelkov oziroma živilskih proizvodov 
1. člen 
V Odredbi o obveznem rednem pošiljanju podatkov o cenah kmetijskih pridelkov oziroma živilskih proizvodov (Uradni list RS, št. 60/23) se v 2. členu v tretji alineji črta vejica in besedilo »ki so uvrščena v oddelek C10 standardne klasifikacije dejavnosti«.
2. člen 
V 3. členu se v prvi alineji znesek »500.000« nadomesti z zneskom »250.000«.
3. člen 
V 4. členu se v prvem odstavku beseda »deseti« nadomesti z besedo »petnajsti«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Zavezanci iz prejšnjega odstavka pošiljajo za kmetijske pridelke naslednje podatke:
a) pšenica: odkupno ponderirano ceno oziroma prodajno ponderirano ceno na kg, odkupljeno oziroma prodano količino v kg in poreklo,
b) goveje meso: odkupno ponderirano ceno oziroma prodajno ponderirano ceno na kg, odkupljeno oziroma prodano količino v kg in poreklo za kakovostni tržni razred A-R2 (hladne mase),
c) svinjsko meso: odkupno ponderirano ceno oziroma prodajno ponderirano ceno na kg, odkupljeno oziroma prodano količino v kg in poreklo za kakovostni razred S (hladne mase),
č) piščančje meso: odkupno ponderirano ceno oziroma prodajno ponderirano ceno na kg, odkupljeno oziroma prodano količino in poreklo za piščančje meso v kg brez kosti in s kostjo,
d) mleko sveže nepredelano: odkupno ponderirano ceno oziroma prodajno ponderirano ceno na l, odkupljeno oziroma prodano količino v l in poreklo,
e) jajca hlevska reja kategorije M in L: odkupno ponderirano ceno oziroma prodajno ponderirano ceno na kos, odkupljeno oziroma prodano količino v kosih in poreklo,
f) sveža jabolka: odkupno ponderirano ceno oziroma prodajno ponderirano ceno na kg, odkupljeno oziroma prodano količino v kg in poreklo.«.
4. člen 
V 5. členu se v prvem odstavku beseda »deseti« nadomesti z besedo »petnajsti«.
V drugem odstavku se:
– v 3. točki pod b) črta besedilo »podkategorija:1,5 % mlečne maščobe,«;
– v 3. točki pod c) spremeni tako, da se glasi: »c) jogurt brez dodatkov: odkupno ponderirano ceno oziroma prodajno ponderirano ceno na l, odkupljeno oziroma prodano količino v l in poreklo,«;
– v 4. točki pod a) spremeni tako, da se glasi: »a) jajca hlevska reja kategorije M in L predpakirana: odkupno ponderirano ceno oziroma prodajno ponderirano ceno na kos, odkupljeno oziroma prodano količino v kosih in poreklo;«.
5. člen 
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen 
(začetek pošiljanja poročil) 
(1) Zavezanci morajo prvič poslati Poročilo o kmetijskih pridelkih in živilskih proizvodih najpozneje do 22. avgusta 2023 za mesec julij. V naslednjih mesecih pa Poročilo o kmetijskih pridelkih in živilskih proizvodih zavezanci pošljejo najpozneje petnajsti delovni dan za pretekli mesec.
(2) Kot delovni dnevi se štejejo dnevi od ponedeljka do petka brez praznikov, ki so dela prosti dnevi.«.
6. člen 
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot Priloga 1 sestavni del te odredbe.
KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-201/2023/6
Ljubljana, dne 3. julija 2023
EVA 2023-2180-0029
Matjaž Han
minister 
za gospodarstvo, turizem in šport 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti