Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023

Kazalo

2311. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prilogi k diplomi, stran 6446.

  
Na podlagi drugega odstavka 32.a člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17, 175/20 – ZIUOPDVE, 57/21 – odl. US, 54/22 – ZUPŠ-1 in 100/22 – ZSZUN) in predloga Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu z dne 18. 5. 2023 minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prilogi k diplomi 
1. člen 
V Pravilniku o prilogi k diplomi (Uradni list RS, št. 56/07, 39/12, 38/16, 68/20 in 2/23) se v prilogi št. 1 v poglavju 8 Informacija o visokošolskem sistemu v Republiki Sloveniji v prvem odstavku besedilo »(Uradni list RS, št. 100/22)« nadomesti z besedilom »(Uradni list RS, št. 100/22 in 16/23)«.
Na koncu četrtega odstavka se v novi vrstici doda besedilo »Poimenovanje strokovnih naslovov v angleškem jeziku je lahko skladno z 18.a členom Zakona o strokovnih, znanstvenih in umetniških naslovih (Uradni list RS, št. 100/22 in 16/23) tudi drugačno od navedenega, če visokošolski zavod izkaže, da je to potrebno zaradi zagotovitve mednarodne primerljivosti v okviru Evropskega visokošolskega prostora.«.
2. člen 
V prilogi št. 2 se v imenu podpoglavja 2.1 besedilo »(in original language)« nadomesti z besedilom »(title in the original language and English)«.
V poglavju 8 Information on the higher education system in the Republic of Slovenia se v prvem odstavku besedilo »(Uradni list RS, No. 100/22)« nadomesti z besedilom »(Uradni list RS, No. 100/22 and 16/23)«.
Na koncu četrtega odstavka se v novi vrstici doda besedilo »The name of a professional title in English can, in accordance with Article 18a of the Professional Titles and Academic Titles in Science and Art Act (Uradni list RS, No. 100/22 and 16/23), differ from the above rule if a higher education institution demonstrates that it is necessary for obtaining international comparability within the European Higher Education Area.«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-11/2023/14
Ljubljana, dne 20. junija 2023
EVA 2023-3360-0013
Dr. Igor Papič 
minister 
za visoko šolstvo, znanost in inovacije 

AAA Zlata odličnost