Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2023 z dne 30. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2023 z dne 30. 6. 2023

Kazalo

2290. Odlok o ustanovitvi Sveta Vlade Republike Slovenije za mladino, stran 6325.

  
Na podlagi šestega odstavka 8. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10 in 21/18 – ZNOrg) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o ustanovitvi Sveta Vlade Republike Slovenije za mladino 
1. člen 
S tem odlokom Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) ustanovi Svet Vlade Republike Slovenije za mladino (v nadaljnjem besedilu: svet) kot posvetovalno telo vlade pri vprašanjih, ki zadevajo položaj mladih v družbi.
2. člen 
Svet opravlja naloge iz drugega odstavka 8. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10 in 21/18 – ZNOrg).
3. člen 
(1) Svet sestavljajo predstavnice in predstavniki (v nadaljnjem besedilu: predstavniki) mladinskih organizacij in združenj ter predstavniki vlade.
(2) Svet ima predsednico oziroma predsednika (v nadaljnjem besedilu: predsednik) in 25 članic oziroma članov (v nadaljnjem besedilu: člani), ki so imenovani po načelu dvopartitne sestavljenosti.
(3) Člane sveta imenuje vlada.
(4) Mladinske organizacije in združenja vladi predlagajo v imenovanje:
1. tri predstavnike nacionalnih mladinskih organizacij,
2. dva predstavnika Mladinskega sveta Slovenije,
3. tri predstavnike mladinskih svetov lokalnih skupnosti,
4. enega predstavnika Študentske organizacije Slovenije,
5. enega predstavnika Dijaške organizacije Slovenije,
6. enega predstavnika mladinskih organizacij v reprezentativnih sindikatih,
7. enega predstavnika mladinskih centrov,
8. enega predstavnika drugih nevladnih organizacij, ki delujejo na področju mladine.
(5) V svet so imenovani:
1. ministrica oziroma minister za vzgojo in izobraževanje kot predsednica oziroma predsednik,
2. en predstavnik Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter njegova namestnica oziroma namestnik (v nadaljnjem besedilu: namestnik),
3. en predstavnik Ministrstva za solidarno prihodnost in njegov namestnik,
4. en predstavnik Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter njegov namestnik,
5. en predstavnik Ministrstva za zdravje in njegov namestnik,
6. en predstavnik Ministrstva za finance in njegov namestnik,
7. en predstavnik Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter njegov namestnik,
8. en predstavnik Ministrstva za okolje, podnebje in energijo ter njegov namestnik,
9. en predstavnik Ministrstva za javno upravo in njegov namestnik,
10. en predstavnik Ministrstva za digitalno preobrazbo in njegov namestnik,
11. en predstavnik Ministrstva za kulturo in njegov namestnik,
12. en predstavnik Kabineta predsednika vlade in njegov namestnik,
13. en predstavnik Urada Republike Slovenije za mladino in njegov namestnik.
4. člen 
Postopek izbire kandidatov za predstavnike iz 1., 3., 6. in 8. točke četrtega odstavka prejšnjega člena vodi Mladinski svet Slovenije v skladu s pravili, ki jih določi pristojni organ Mladinskega sveta Slovenije, izbiro kandidata za predstavnika mladinskih centrov pa opravi Mladinska mreža MaMa.
5. člen 
(1) Svet dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik.
(2) Svet deluje na podlagi poslovnika, ki ga sprejme svet.
(3) Svet lahko za obravnavo posameznih vprašanj ustanovi delovne skupine.
(4) Člani sveta delujejo nepoklicno.
6. člen 
(1) Strokovne, organizacijske in administrativne naloge za svet opravlja Urad Republike Slovenije za mladino.
(2) Predstavniki ministrstev opravljajo naloge iz 2. člena tega odloka v okviru svojih rednih delovnih obveznosti.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
7. člen 
(1) Članom, ki so predstavniki mladinskih organizacij in združenj, se mandat nadaljuje do izteka mandata.
(2) Predlagatelji iz četrtega odstavka 3. člena tega odloka predlagajo dodatne tri predstavnike v imenovanje vladi v 30 dneh od uveljavitve tega odloka.
(3) Državni organi iz petega odstavka 3. člena tega odloka predlagajo v imenovanje vladi svoje predstavnike in njihove namestnike v 30 dneh od uveljavitve tega odloka. Predstavnikom ministrstev, katerih delovna področja se po reorganizaciji niso spremenila, se mandat nadaljuje do izteka mandata.
8. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Sklep o ustanovitvi in nalogah Sveta Vlade Republike Slovenije za mladino št. 00405-11/2009/7 z dne 24. 6. 2009, spremenjen s sklepi Vlade Republike Slovenije št. 00405-3/2012/3 z dne 25. 10. 2012, št. 00405-1/2013/5 z dne 20. 6. 2013, št. 00405-3/2014/6 z dne 4. 12. 2014 in št. 00405-6/2018/4 z dne 10. 1. 2019.
9. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-258/2023
Ljubljana, dne 28. junija 2023
EVA 2023-3350-0040
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti