Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2023 z dne 30. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2023 z dne 30. 6. 2023

Kazalo

2282. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Občini Turnišče, stran 6316.

  
Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB, 21/13, 111/13, 74/14 – Odl. US, 92/14 – Odl. US, 32/16, 15/17 – Odl. US, 73/19 – Odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE in 5/21 – Odl. US) in 18. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 6/17) je Občinski svet Občine Turnišče na 5. redni seji dne 20. 6. 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Občini Turnišče 
1. člen 
Spremeni in dopolni se Odlok o občinskih taksah v Občini Turnišče (Uradni list RS, št. 19/09) in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Občini Turnišče (Uradni list RS, št. 53/09).
2. člen 
Spremeni se 6. člen Odloka o občinskih taksah tako, da se glasi:
»Občinska taksa se določa v točkah. Višina občinskih taks za posamezne taksne predmete je določena v tarifi občinskih taks, ki je sestavni del tega odloka. Vrednost točke taksnih tarif se revalozira z indeksom cen življenjskih potrebščin za obdobje november prejšnjega leta – november tekočega leta po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije. Sklep o vrednosti točke, ki ga izda župan se objavi v uradnem glasilu občine.«
3. člen 
Spremeni se 16. člen Odloka o občinskih taksah tako, da se glasi:
»Z dnem uveljavitve Odloka o občinskih taksah v Občini Turnišče znaša vrednost točke taksnih tarif 0,100 EUR.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, izvajati pa se začne od 1. julija 2023 dalje.
Št. 900-32/2023
Turnišče, dne 20. junija 2023
Župan 
Občine Turnišče 
Borut Horvat 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti