Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2023 z dne 30. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2023 z dne 30. 6. 2023

Kazalo

2280. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Slovenj Gradec, stran 6314.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), določb Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 68/04, 108/08, 50/14 in 81/15) ter 17. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 91/20 – uradno prečiščeno besedilo UPB-3) je Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec na 8. seji dne 14. 6. 2023 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Slovenj Gradec 
1. člen 
V Pravilniku o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 57/19 in 31/20); (v nadaljevanju: pravilnik), se v drugem odstavku 2. člena spremeni prvi stavek tako, da se glasi:
»Upravičenci do dodelitve proračunskih sredstev po tem pravilniku so fizične osebe – lastniki stanovanjskih stavb na območju Mestne občine Slovenj Gradec in društva, ki so lastniki stavb na območju občine.«
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2019
Slovenj Gradec, dne 14. junija 2023
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti