Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2023 z dne 30. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2023 z dne 30. 6. 2023

Kazalo

2255. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pivka, stran 6286.

  
Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94, 8/96, 36/00 in 127/06), 41. in 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21) ter 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) je Občinski svet Občine Pivka na redni 4. seji dne 15. 6. 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pivka 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pivka (Uradni list RS, št. 90 /13, 116/20 in 20/22) se besedilo 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Javni zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Pivka. Sedež zavoda je: Prečna ulica 3, 6257 Pivka. Skrajšano ime zavoda: OŠ Pivka.
V sestavo javnega zavoda sodijo:
– Osnovna šola Pivka,
– Podružnična šola Šmihel,
– Vrtec Pivka.
Sedež podružnične šole Šmihel je: Šmihel 30.
Sedež Vrtca Pivka je: Prečna ulica 5, Pivka.
Vrtec ima dve enoti, in sicer:
– enota Vetrnica, Prečna ulica 5, Pivka in
– enota Mavrica, Pot na Orlek 2, Pivka.
Zavod lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljem organizira delo v novi podružnični šoli ali ukine obstoječo, če so za to podani zakonski razlogi«.
2. člen 
Besedilo 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda šteje 11 članov:
– tri predstavnike ustanovitelja
– pet predstavnikov delavcev zavoda
– tri predstavnike staršev.
Predstavnike ustanovitelja voli občinski svet.
Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci po naslednjem ključu:
– trije predstavniki strokovnih delavcev šole
– en predstavnik strokovnih delavcev podružnične šole in
– en predstavnik strokovnih delavcev vrtca«.
Predstavnike staršev voli svet staršev. Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed delavcev občinske uprave ali občinskih organov ter občanov. Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določa zakon in ta odlok.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika. Svet zavoda je sklepčen, če je na seji prisotnih polovica ali več članov sveta. Za sprejem odločitve je potrebna večina opredeljenih glasov prisotnih članov«.
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-4/2023
Pivka, dne 15. junija 2023
Župan 
Občine Pivka 
Robert Smrdelj 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti