Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2023 z dne 30. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2023 z dne 30. 6. 2023

Kazalo

2250. Sklep o cenah storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Metlika, stran 6278.

  
Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19) in 16. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Metlika na 7. redni seji dne 22. 6. 2023 sprejel
S K L E P 
o cenah storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Metlika 
1. člen 
Občinski svet Občine Metlika na predlog Komunale Metlika javno podjetje d.o.o., kot izvajalca gospodarskih javnih služb varstva okolja na področju Občine Metlika, potrjuje elaborate o oblikovanju cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obračun 2022/predračun 2023:
– oskrbe s pitno vodo,
– odvajanja komunalne odpadne in padavinske vode,
– storitev povezanih z greznicami in MKČN,
– čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode,
– zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov.
2. člen 
Občinski svet Občine Metlika potrdi ceno izvajanja storitev OSKRBE S PITNO VODO.
Od 1. 7. 2023 do 31. 12. 2023 znaša cena izvajanja storitve (brez DDV) 1,1100 eur za m3, od 1. 1. 2024 dalje pa 1,1640 eur za m3.
Storitev se zaračunava glede na dobavljeno količino pitne vode. Izvajalec pri uporabniku najmanj enkrat letno ugotavlja dejansko porabo in opravi poračun za preteklo obdobje.
Cena omrežnine (brez DDV) je:
Dimenzija vodomerov
Faktor
Mesečna cena omrežnine
0  < DN ≤ 20
1
9,0956
20 < DN < 40
3
27,2868
40 ≤ DN < 50
10
90,9560
50 ≤ DN < 65
15
136,4340
65 ≤ DN < 80
30
272,8680
80 ≤ DN < 100
50
454,7800
Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s preglednico in se uveljavi 1. 7. 2023.
3. člen 
Občinski svet Občine Metlika potrdi ceno izvajanja storitev ODVAJANJE KOMUNALNIH ODPADNIH IN PADAVINSKIH VOD.
Od 1. 7. 2023 do 31. 12. 2023 znaša cena izvajanja storitve (brez DDV) 0,2980 eur za m3, od 1. 1. 2024 dalje pa 0,3100 eur za m3.
Storitev se zaračunava glede na dobavljeno količino pitne vode. Izvajalec pri uporabniku najmanj enkrat letno ugotavlja dejansko porabo in opravi poračun za preteklo obdobje. K ceni storitve se zaračuna tudi okoljska dajatev, skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12 in 98/15).
Cena omrežnine (brez DDV) je:
Dimenzija vodomerov
Faktor
Mesečna cena omrežnine
0  < DN ≤ 20
1
9,0629
20 < DN < 40
3
27,1887
40 ≤ DN < 50
10
90,6290
50 ≤ DN < 65
15
135,9435
65 ≤ DN < 80
30
271,8870
80 ≤ DN < 100
50
453,1450
Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s preglednico in se uveljavi 1. 7. 2023.
4. člen 
Občinski svet Občine Metlika potrdi ceno izvajanja storitve povezane z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI TER MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI.
Od 1. 7. 2023 do 31. 12. 2023 znaša cena izvajanja storitve (brez DDV) 0,5950 eur za m3, od 1. 1. 2024 dalje pa 0,6140 eur za m3.
Storitev se priključenim na javno vodovodno omrežje zaračunava glede na dobavljeno količino pitne vode. Izvajalec pri uporabniku najmanj enkrat letno ugotavlja dejansko porabo in opravi poračun za preteklo obdobje.
Cena omrežnine (brez DDV) je:
Dimenzija vodomerov
Faktor
Mesečna cena omrežnine
0  < DN ≤ 20
1
1,2481
20 < DN < 40
3
3,7443
40 ≤ DN < 50
10
12,4810
Cena omrežnine se uveljavi 1. 7. 2023.
5. člen 
Občinski svet Občine Metlika potrdi ceno izvajanja storitve ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPADNIH IN PADAVINSKIH VOD.
Od 1. 7. 2023 do 31. 12. 2023 znaša cena izvajanja storitve (brez DDV) 0,9540 eur za m3, od 1. 1. 2024 dalje pa 0,9840 eur za m3.
Storitev se zaračunava glede na dobavljeno količino pitne vode. Izvajalec pri uporabniku najmanj enkrat letno ugotavlja dejansko porabo in opravi poračun za preteklo obdobje.
Cena omrežnine (brez DDV) je:
Dimenzija vodomerov
Faktor
Mesečna cena omrežnine
0  < DN ≤ 20
1
3,6449
20 < DN < 40
3
10,9347
40 ≤ DN < 50
10
36,4490
50 ≤ DN < 65
15
54,6735
65 ≤ DN < 80
30
109,3470
80 ≤ DN < 100
50
182,2450
Cena omrežnine se uveljavi 1. 7. 2023.
Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s preglednico.
6. člen 
Občinski svet Občine Metlika potrdi ceno izvajanja storitve ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV.
Cena storitve (brez DDV) znaša 0,1778 eur za kg in se uveljavi 1. 7. 2023.
Pri obračunu se upoštevajo normativne količine ter naslednji faktorji obremenitve:
– 0,1383 kg/l za pridobitno in nepridobitno dejavnost,
– 0,3264 kg/l za gospodinjstva.
Cena za uporabo infrastrukture (brez DDV) znaša 0,0034 eur za kg in se uveljavi 1. 7. 2023.
7. člen 
Občina Metlika bo gospodinjstvom in nepridobitnim društvom subvencionirala:
– 34 % cene omrežnine za dejavnosti oskrbe s pitno vodo ter odvajanja komunalnih odpadnih in padavinskih vod,
– 19 % cene omrežnine za dejavnosti čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih vod ter dejavnost, povezano z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami,
– 10 % cene storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami,
– 19 % cene čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih vod.
8. člen 
Izvajalec gospodarskih javnih služb na območju Občine Metlika, Komunala Metlika javno podjetje d.o.o., na osnovi tega sklepa oblikuje cenik s potrjeno ceno, znižano za subvencije. Cenik objavi na krajevno običajen način in na svoji spletni strani.
9. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-16/2023
Metlika, dne 22. junija 2023
Županja 
Občine Metlika 
Martina Legan Janžekovič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti