Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2023 z dne 30. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2023 z dne 30. 6. 2023

Kazalo

2241. Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 3 / 2023, stran 6267.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Mestne občine Krško (Uradni list RS, št. 132/22) je Občinski svet Mestne občine Krško, na 6. seji, dne 22. 6. 2023, sprejel
S K L E P 
o ukinitvi javnega dobra št. 3 / 2023 
I. 
Ukine se javno dobro na naslednjih nepremičninah:
– parc.št. 1243/96, vpisani v k.o. 1321 – Leskovec,
– parc.št. 3003/70, vpisani v k.o. 1329 – Veliki Podlog,
– parc.št. 1216/5, vpisani v k.o. 1317 – Stari Grad.
II. 
Po ukinitvi javnega dobra se na nepremičninah vknjiži lastninska pravica v korist Mestne občine Krško.
III. 
Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo.
Št. 478-5/2023-O507
Krško, dne 22. junija 2023
Župan 
Mestne občine Krško 
Janez Kerin 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti