Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2023 z dne 30. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2023 z dne 30. 6. 2023

Kazalo

2240. Sklep o določitvi cene prevoznih storitev, stran 6267.

  
Na podlagi 33. člena Odloka o organizaciji in načinu izvajanja gospodarske javne službe mestnih linijskih prevozov v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 63/23) in 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 165/21 – UPB4; v nadaljevanju: Statut) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 6. seji dne 21. 6. 2023 sprejel
S K L E P 
o določitvi cene prevoznih storitev 
1. člen 
(1) V okviru določitve tarif in cen za izvajanje storitev mestnega linijskega prevoza, ki jih določa 33. člen Odloka o organizaciji in načinu izvajanja gospodarske javne službe mestnih linijskih prevozov v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 63/23, v nadaljevanju: Odlok), se s predmetnim sklepom opredeljujejo cene prevoznih storitev izvajanja mestnega linijskega prevoza v Mestni občini Kranj.
(2) Sklep o določitvi cene prevoznih storitev predstavlja obvezni sestavni del Koncesijske pogodbe za izvajanje gospodarske javne službe linijskih prevozov v mestnem prometu v Mestni občini Kranj (odslej: koncesijska pogodba).
(3) Določbe predmetnega Sklepa zavezujejo Mestno občino Kranj, ki v okviru sklenjene koncesijske pogodbe nastopa kot koncendent in pravnomočno izbranega izvajalca storitev mestnega linijskega prevoza, s katerim ima Mestna občina Kranj sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo na osnovi Odloka.
2. člen 
(1) S predmetnim sklepom so določene najvišje cene prevoznih storitev (prevoznina) in najvišje cene drugih proizvodov in storitev, ki jih koncesionar v zvezi s prevozi mestnih linijskih prevozov v Mestni občini Kranj lahko zaračunana uporabnikom.
(2) Ne glede na s tem sklepom sprejete cene prevoznih storitev in najvišje cene drugih proizvodov in storitev, ki jih koncesionar v zvezi s prevozi mestnih linijskih prevozov zaračunava uporabnikom, lahko koncesionar v skladu s petim odstavkom 33. člena Odloka določi nižje cene prevoznin in drugih cen proizvodov in storitev, kot so določene s tem sklepom, s svojim cenikom.
(3) Koncesionar mora zagotoviti obveščanje uporabnikov o ceniku in morebitnih popustih na način, določen v 24. členu Odloka, najkasneje 5 delovnih dni pred uvedbo spremembe.
3. člen 
(1) V okviru izvajanja linijskega mestnega prevoza se določa cene, ki jih koncesionar v zvezi s prevozi mestnih linijskih prevozov v Mestni občini Kranj zaračunava uporabnikom, in sicer:
a) za dnevno vozovnico v višini 1,00 EUR z DDV,
b) za mesečno vozovnico v višini 10,00 EUR z DDV,
c) za letno vozovnico v višini 100,00 EUR z DDV,
d) za uporabnino za brezkontaktno čip kartico v višini 5,00 EUR z DDV,
e) za mesečno vozovnico v maksimalni višini 5,00 EUR z DDV za otroke, starejše od šest let in do dopolnjenega 15. leta starosti, če v skladu z zakonom, ki ureja prevoze v cestnem prometu, niso upravičeni do subvencioniranega prevoza,
f) za letno vozovnico v maksimalni višini 50,00 EUR z DDV za otroke, starejše od šest let in do dopolnjenega 15. leta starosti, če v skladu z zakonom, ki ureja prevoze v cestnem prometu, niso upravičeni do subvencioniranega prevoza,
g) brezplačno vozovnico za enkratno vožnjo lahko pridobi otrok do dopolnjenega 6. leta starosti.
(2) Maksimalna cena za prevožen kilometer, ki jo koncendent prizna koncesionarju pri obračunu prevoznih storitev, je 90 % stroškovne (nominirane) cene za prevožen kilometer na področju javnega linijskega prevoza potnikov v notranjem cestnem prometu v Republiki Sloveniji, ki je usklajena z Ministrstvom pristojnim za promet, Gospodarsko zbornico Slovenije in Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije.
4. člen 
(1) Dnevna vozovnica vključuje neomejeno število voženj potnika na vseh linijah, opredeljenih z veljavnim Sklepom o določitvi obveznih linij in voznega reda, na dan, ko je bila vozovnica izdana.
(2) Mesečna vozovnica vključuje neomejeno število voženj potnika na vseh linijah, opredeljenih z veljavnim Sklepom o določitvi obveznih linij in voznega reda. Mesečna vozovnica je veljavna od dne nakupa do zadnjega dne v mesecu, v katerem je bila kupljena.
(3) Letna vozovnica vključuje neomejeno število voženj potnika na vseh linijah, opredeljenih z veljavnim Sklepom o določitvi obveznih linij in voznega reda. Letna vozovnica je veljavna od dne nakupa do izteka zadnjega dne istega meseca v naslednjem koledarskem letu.
(4) Mesečna in letna vozovnica sta izdani na ime uporabnika in se brez privolitve koncesionarja ne smeta prenesti na drugega uporabnika. Pogoje in možnosti za prenos vozovnice na drugega uporabnika določi koncesionar s pričetkom opravljanja storitev mestnih linijskih prevozov.
5. člen 
Koncesionar je dolžan uporabniku ob vračilu nepoškodovane brezkontaktne čip kartice povrniti celotno vplačano uporabnino.
6. člen 
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cene prevoznih storitev (Uradni list RS, št. 51/13), ki pa se uporablja do pričetka uporabe tega sklepa.
7. člen 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. septembra 2023 dalje.
Št. 371-783/2023-10-402101
Kranj, dne 21. junija 2023
Župan 
Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti