Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2023 z dne 30. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2023 z dne 30. 6. 2023

Kazalo

2239. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in družbene lastnine v splošni rabi, stran 6266.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 262. člena v povezavi z 260. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15, 39/23) in 67. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 191/20, 63/23) je Občinski svet Občine Kočevje na 7. redni seji dne 20. 6. 2023 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra in družbene lastnine v splošni rabi 
1. člen 
S tem sklepom se ukine:
– status javnega dobra na nepremičninah:
– parc. št. 2834 k.o. 1592 – Štalcerji, ID znak: parcela 1592 2834, do celote 1/1,
– parc. št. 2815/2 k.o. 1592 – Štalcerji, ID znak: parcela 1592 2815/2, do celote 1/1,
– parc. št. 2414/2 k.o. 1593 – Črni Potok, parcela 1593 2414/2, do celote 1/1,
– parc. št. 3437/5 k.o. 1602 – Predgrad, parcela 1602 3437/5, do celote 1/1.
– status družbena lastnina v splošni rabi na nepremičninah:
– parc. št. 406/19 k.o. 1570 – Stari Log, ID znak: parcela 1570 406/19, do celote 1/1,
– parc. št. 240/8 k.o. 1573 – Mala Gora, ID znak: parcela 1573 240/8, do celote 1/1,
– parc. št. 240/12 k.o. 1573 – Mala Gora, ID znak: parcela 1573 240/12, do celote 1/1,
– parc. št. 240/14 k.o. 1573 – Mala Gora, ID znak: parcela 1573 240/14, do celote 1/1,
– parc. št. 248 k.o. 1573 – Mala Gora, ID znak: parcela 1573 248, do celote 1/1,
– parc. št. 249 k.o. 1573 – Mala Gora, ID znak: parcela 1573 249, do celote 1/1,
– parc. št. 256 k.o. 1573 – Mala Gora, ID znak: parcela 1573 256, do celote 1/1,
– parc. št. 731 k.o. 1578 – Željne, ID znak: parcela 1578 731, do celote 1/1,
– parc. št. 758 k.o. 1578 – Željne, ID znak: parcela 1578 758, do celote 1/1.
2. člen 
Navedene nepremičnine izgubijo status javnega dobra oziroma družbene lastnine v splošni rabi z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa občinskega sveta po uradni dolžnosti izda občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se izbriše obstoječi status ter se vknjiži lastninska pravica v korist pravne osebe: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje, matična številka: 5874238000, v deležu 1/1.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 092-0009/2023-18
Kočevje, dne 21. junija 2023
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti