Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2023 z dne 30. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2023 z dne 30. 6. 2023

Kazalo

2238. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Lekarna Kočevje, stran 6265.

  
Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 30. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16, 77/17, 73/19 in 186/21), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15, 39/23), 67. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 191/20, 63/23) je Občinski svet Občine Kočevje na 7. seji dne 20. 6. 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Lekarna Kočevje 
1. člen 
(1) V Odloku o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Lekarna Kočevje (Uradni list RS, št. 28/19, 153/21) se v 5. členu tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
» (3) Zavod po standardni klasifikaciji dejavnosti izvaja naslednje dejavnosti:
– osnovna dejavnost:
47.730
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki
« 
(2) Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Poleg osnovne dejavnosti lahko zavod izvaja tudi druge dejavnosti:
47.740
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki
47.750
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
47.650
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo
47.910
Trgovina na drobno po pošti ali internetu
47.789
Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
47.110
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.120
Obratovanje spletnih portalov
84.120
Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti
73.120
Posredovanje oglaševalskega prostora
85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
86.909
Druge zdravstvene dejavnosti
« 
(3) Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Zavod lahko izvaja tudi dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu, če z izvajanjem te zagotovi najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov, pri čemer ne sme obremenjevati izvajanja dejavnosti javne službe in mora v tem delu poslovanja izkazati vsaj izravnan poslovni izid.«
(4) Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Izvajanje dejavnosti prodaje blaga in storitev zavod izvaja na način, da ta ne vpliva na obseg in kakovost zagotavljanja dejavnosti javne službe.«
(5) Doda se nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Kot dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu se lahko izvajajo dejavnosti opredeljene v četrtem odstavku tega člena.«
(6) Doda se nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Podrobnejše pogoje v zvezi s prodajo blaga in storitev na trgu zavod uredi z aktom, ki ureja prodajo blaga in storitev na trgu.«
2. člen 
V 17. členu v enaindvajseti alineji se besedilo »k sistemizaciji delovnih mest« črta.
3. člen 
V 22. členu v osmi alineji se besedilo »s soglasjem sveta zavoda« črta.
4. člen 
Zavod mora statut zavoda in druge akte uskladiti s tem odlokom najkasneje v roku treh mesecev po njegovi uveljavitvi.
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-0009/2018-14
Kočevje, dne 21. junija 2023
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti