Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2023 z dne 30. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2023 z dne 30. 6. 2023

Kazalo

2233. Ugotovitveni sklep o izvolitvi člana Občinskega sveta Občine Kamnik, stran 6261.

  
Občinska volilna komisija Občine Kamnik skladno s 30. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) v povezavi s 37. členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) na podlagi ugotovljenih rezultatov volitev članov Občinskega sveta Občine Kamnik izdaja
U G O T O V I T V E N I   S K L E P 
o izvolitvi člana Občinskega sveta Občine Kamnik 
Na volitvah Občinskega sveta Občine Kamnik, dne 20. 11. 2022, je bil Listi Sandija Uršiča v četrti volilni enoti dodeljen en (1) mandat. Mag. Šemso Mujanović, ki je opravljal funkcijo občinskega svetnika, je dne 15. 6. 2023 podal odstopno izjavo z mesta svetnika.
Občinska volilna komisija Občine Kamnik ugotavlja, da je v Občinski svet izvoljen naslednji kandidat po vrstnem redu, in sicer:
– Rok Novak, rojen 28. 6. 1991, stanujoč Medvedova ulica 20, Kamnik.
Št. 041-0003/2022
Kamnik, dne 20. junija 2023
Predsednica Občinske volilne komisije 
Občine Kamnik 
Stanislava Avbelj 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti