Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2023 z dne 9. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2023 z dne 9. 6. 2023

Kazalo

1983. Spremembe Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško, stran 5554.

  
Na podlagi 21., 155. in 156. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB 1), četrtega odstavka 6. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2; Uradni list RS, št. 163/22) in določil Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES je Občinski svet Občine Laško na 5. seji dne 24. 5. 2023 sprejel
S P R E M E M B E   P O S L O V N I K A 
Občinskega sveta Občine Laško 
1. člen 
V Poslovniku Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1) se spremeni 66. člen, tako da se na novo glasi:
»Potek seje občinskega sveta se zvočno in/ali slikovno snema (avdio-video snemanje). Potek seje občinskega sveta, ki je odprta za javnost, se snema z zvočno in/ali avdio-video snemalno napravo. Snemanje zagotavlja občinska uprava, lahko pa tudi predstavniki medijev ali zunanji izvajalec, ki ga za to pooblasti občina.
Upravljalec zbirk osebnih podatkov, pridobljenih na podlagi zvočnega in slikovnega snemanja, je Občina Laško.
Slikovni posnetek seje se objavi na spletni strani občine www.lasko.si, lahko se predvaja tudi na lokalni televiziji. Seje občinskega sveta se neposredno (v živo) ne prenašajo.
Seje se slikovno snemajo z namenom zagotavljanja dostopa do informacij javnega značaja, objave posnetka na spletni strani občine, obveščanja javnosti, razjasnitve okoliščin pri sprejemanju odločitev občinskega sveta, ter z namenom zagotavljanja javnosti in transparentnosti delovanja občinskega sveta. Zvočni zapisi seje so namenjeni pomoči pri sestavi zapisnika.
Zvočni zapis se hrani do potrditve zapisnika naslednje seje, na kateri se potrjuje zapisnik pretekle seje občinskega sveta, potem pa se izbriše.
Slikovni posnetki sej občinskega sveta so objavljeni za posamezni mandat osem let od konstituiranja občinskega sveta. Po osmih letih od dneva konstitutivne seje se posnetki sej izbrišejo s spletne strani in se uničijo. Pri vsakem mandatu občinskega sveta se dolgoročno ohrani le en slikovni posnetek kot vzorčni primer, ki se v skladu s strokovnimi navodili Zgodovinskega arhiva Celje hrani kot arhivsko vzorčno gradivo.
Šteje se, da je s samo udeležbo posameznika na seji njegovo soglasje za zvočno in slikovno snemanje podano. Pred pričetkom posamezne seje občinskega sveta je v prostoru, kjer seja poteka, na vidnem mestu objavljeno obvestilo o zvočnem in avdio-video snemanju ter namenu snemanja sej občinskega sveta.
Župan, člani občinskega sveta, člani nadzornega odbora, predlagatelji in drugi udeleženci seje, imajo pravico poslušati zvočni zapis, in sicer v prostorih občinske uprave ob navzočnosti uslužbenca občinske uprave, ki ga določi župan.
Če občinski svet ne odloči drugače, se zvočno snema tudi seja, ki je zaprta za javnost. Zvočni zapis takšne seje lahko poslušajo župan in člani občinskega sveta.
Mediji lahko za oblikovanje programskih vsebin zvočno in slikovno snemajo seje v skladu z zakonom, ki ureja medije.
Prepovedano je vsakršno nepooblaščeno zvočno in slikovno snemanje s telefoni, tablicami in drugimi napravami. Nepooblaščeno snemanje se šteje za hujšo kršitev reda na seji občinskega sveta.«
2. člen 
Te spremembe začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-04/2023
Laško, dne 24. maja 2023
Župan 
Občine Laško 
Marko Šantej 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti