Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2023 z dne 9. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2023 z dne 9. 6. 2023

Kazalo

1975. Sklep o določitvi cen storitev odvajanja komunalnih odpadnih voda na območju Občine Kočevje, čiščenja komunalnih odpadnih voda na območju Občine Kočevje ter ceno storitev vezanih na obstoječe greznice in male komunalne čistilne naprave, stran 5536.

  
Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17 in 78/19), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15, 39/23) in 67. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 191/20) je Občinski svet Občine Kočevje na 6. redni seji dne 30. 5. 2023 sprejel
S K L E P 
o določitvi cen storitev odvajanja komunalnih odpadnih voda na območju Občine Kočevje, čiščenja komunalnih odpadnih voda na območju Občine Kočevje ter ceno storitev vezanih na obstoječe greznice in male komunalne čistilne naprave 
1. člen
S tem sklepom se določijo cene elementov obračuna storitev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda, ter cena storitev vezanih na obstoječe greznice in male komunalne čistilne naprave, ki jih izvaja Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje d.o.o.
2. člen 
Cene določene s tem sklepom veljajo za uporabnike na območju Občine Kočevje, ki so ali bodo uporabniki storitev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda ter storitev vezanih na obstoječe greznice in male komunalne čistilne naprave.
3. člen 
(1) Omrežnina za odvajanje komunalnih odpadnih voda za vodomer DN 20 znaša 5,1390 €/na mesec brez DDV. Za vodomere drugih dimenzij se omrežnina izračuna skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
(2) Cena izvajanja javne službe odvajanja komunalnih odpadnih voda znaša 0,4714 €/m3 dobavljene pitne vode brez DDV.
4. člen 
(1) Omrežnina za čiščenje komunalnih odpadnih voda za vodomer DN 20 znaša 2,1383 €/na mesec brez DDV. Za vodomere drugih dimenzij se omrežnina izračuna skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
(2) Cena izvajanja javne službe čiščenja komunalnih odpadnih voda znaša 0,6716 €/m3 dobavljene pitne vode brez DDV.
5. člen 
(1) Omrežnina za čiščenje komunalnih odpadnih voda iz obstoječih greznic in malih čistilnih naprav za vodomer DN 20 znaša 2,1383 €/na mesec brez DDV. Za vodomere drugih dimenzij se omrežnina izračuna skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
(2) Cena ravnanja z blatom iz obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav znaša 0,7200 €/m3 dobavljene pitne vode brez DDV.
6. člen 
Z dnem, ko se začne uporabljati ta sklep, prenehata v celoti veljati Sklep o določitvi cen storitev odvajanja komunalnih odpadnih voda na območju Občine Kočevje, čiščenja komunalnih odpadnih voda na območju Občine Kočevje ter ceno storitev vezanih na obstoječe greznice in male komunalne čistilne naprave (Uradni list RS, št. 28/19) ter Sklep o določitvi cen storitev čiščenja komunalnih odpadnih voda na območju Občine Kočevje ter ceno storitev vezanih na obstoječe greznice in male komunalne čistilne naprave (Uradni list RS, št. 90/20).
7. člen 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od prvega dne naslednjega meseca po sprejemu na Občinskem svetu Občine Kočevje.
Št. 301-0006/2023-5
Kočevje, dne 31. maja 2023
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti