Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2023 z dne 9. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2023 z dne 9. 6. 2023

Kazalo

1938. Sklep o določitvi višine grobnine in cenika uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture, cene storitve grobarjev in druge storitve za pokopališča v Občini Brežice, stran 5500.

  
Na podlagi četrtega odstavka 34. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16 in 3/22 – ZDeb), 64. člena Odloka o pokopališkem redu v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 107/20) in 27. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 100/21) je Občinski svet Občine Brežice na 3. redni seji dne 31. 5. 2023 sprejel
S K L E P 
o določitvi višine grobnine in cenika uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture, cene storitve grobarjev in druge storitve za pokopališča v Občini Brežice 
1. 
S tem sklepom se določi višina grobnine in cenik uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture, cene storitve grobarjev in druge storitve za pokopališča v Občini Brežice, ki so v upravljanju:
– Krajevne skupnosti Artiče za upravljavca pokopališča Artiče,
– Krajevne skupnosti Bizeljsko za upravljavca pokopališč Bizeljsko in Orešje,
– Krajevne skupnosti Cerklje ob Krki za upravljavca pokopališč Bušeča vas in Cerklje ob Krki,
– Krajevne skupnosti Čatež ob Savi za upravljavca pokopališč Čatež ob Savi,
– Krajevne skupnosti Dobova za upravljavca pokopališča Dobova,
– Krajevne skupnosti Jesenice na Dolenjskem za upravljavca pokopališča Jesenice na Dolenjskem,
– Krajevne skupnosti Kapele za upravljavca pokopališča Kapele,
– Krajevne skupnosti Pišece za upravljavca pokopališča Pišece,
– Krajevne skupnosti Sromlje za upravljavca pokopališča Sromlje,
– Krajevne skupnosti Velika Dolina za upravljavca pokopališč Cirnik in Ponikve,
– Krajevne skupnosti Velike Malence za upravljavca pokopališča Velike Malence in
– Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o. za upravljavca pokopališča Brežice.
2. 
(1) Višina letne grobnine za pokopališče Artiče znaša (upravljalec ni davčni zavezanec):
Grobnina
faktor
cena v EUR
enojni grob
1
15,00
dvojni grob
2
30,00
žarni grob
18,00
(2) Cene najema pokopaliških objektov in naprav na pokopališču Artiče znašajo (upravljalec ni davčni zavezanec):
Storitev
cena v EUR
Najemnina mrliške vežice po uporabi
93,00
Najemnina mrliške vežice brez uporabe kuhinje
83,00
Zakup grobnega mesta – stari del pokopališča (grob z AB okvirjem)
– enojni grob 350,00 
– dvojni grob 450,00
Zakup grobnega mesta – novi del pokopališča (grob z granitno obrobo)
– enojni grob 600,00 
– dvojni grob 750,00
Zakup žarnega grobnega mesta (grob s kaseto in granitno ploščo)
750,00
3. 
(1) Višina letne grobnine za pokopališče Bizeljsko in Orešje znaša (upravljalec ni davčni zavezanec):
Grobnina
faktor
cena v EUR
enojni grob
1
12
dvojni grob
2
24
povečan grobni prostor
3
36
(2) Cene najema pokopaliških objektov in naprav na pokopališču Bizeljsko znašajo (upravljalec ni davčni zavezanec):
Storitev
cena v EUR
Najemnina mrliške vežice 
75,00
Uporaba ozvočenja 
25,00
Zakup grobnega mesta
– enojni grob 50,00 
– dvojni grob 100,00
4. 
(1) Višina letne grobnine za pokopališče Bušeča vas in Cerklje ob Krki znaša (upravljalec ni davčni zavezanec):
Grobnina
faktor
cena v EUR
enojni grob
1
10,00
enojni grob +
1,5
15,00
dvojni grob
2
20,00
žarni grob
1
10,00
(2) Cene najema pokopaliških objektov in naprav na pokopališču Bušeča vas in Cerklje ob Krki znašajo (upravljalec ni davčni zavezanec):
Storitev
cena v EUR
Uporaba mrliške vežice – plačniki ob gradnji
25,00
Uporaba mrliške vežice – vsi ostali 
75,00
Zakup grobnega mesta
– enojni grob 50,00 
– dvojni grob 100,00 
– žarni grob 50,00
5. 
(1) Višina letne grobnine za pokopališče Čatež ob Savi znaša (upravljalec ni davčni zavezanec):
Grobnina
faktor
cena v EUR
enojni grob
1
14,00
dvojni grob
1,7
24,00
žarni grob
0,9
13,00
(2) Cene najema pokopaliških objektov in naprav na pokopališču Čatež ob Savi znašajo (upravljalec ni davčni zavezanec):
Storitev
cena v EUR
Najem mrliške vežice (na dan)
30,00
6. 
(1) Višina letne grobnine za pokopališče Dobova znaša (upravljalec ni davčni zavezanec):
Grobnina
faktor
cena v EUR
enojni grob
1
12,00
dvojni grob
2
24,00
žarni grob
1
12,00
povečan grobni prostor (trojni)
3
36,00
povečan grobni prostor (četvorni)
4
48,00
povečan grobni prostor (petorni)
5
60,00
raztros pepela
6
72,00
(2) Cene najema pokopaliških objektov in naprav na pokopališču Dobova znašajo (upravljalec ni davčni zavezanec):
Storitev
cena v EUR brez DDV
Uporaba mrliške vežice
65,00
Uporaba avle MV (2 do 3 ure)
37,00
Zakup novih grobnih mest:
– enojni grob
310,00
– dvojni grob
370,00
– žarni grob
270,00
7. 
(1) Višina letne grobnine za pokopališče Jesenice na Dolenjskem znaša (upravljalec ni davčni zavezanec):
Grobnina
faktor
cena v EUR
Najemnina za enojni grob
1
16,00
Najemnina za enojni grob +
1,5
19,00
Najemnina za dvojni grob
2
24,00
Najemnina za žarni grob
1
16,00
Najemnina za povečan grobni prostor
3
28,00
(2) Cene najema pokopaliških objektov in naprav na pokopališču Jesenice na Dolenjskem znašajo (upravljalec ni davčni zavezanec):
Storitev
cena v EUR
Najemnina/uporaba mrliške vežice 
50,00
Zakup žarnega grobnega mesta 
650,00
Zakup enojnega grobnega mesta
750,00
Zakup opremljenega grobnega mesta
950,00
Zakup dvojnega grobnega mesta
1.150,00
8. 
(1) Višina letne grobnine za pokopališče Kapele znaša (upravljalec ni davčni zavezanec):
Grobnina
faktor
cena v EUR/leto
enojni grob 
0,10 do 1,30
5,90 do 18,29
dvojni grob
1,31 do 2,40
18,30 do 33,98
žarni grob
0,10 do 1,30
5,90 do 18,29
povečan grobni prostor 
trojni
2,41 do 3,00
33,99 do 42,48
povečan grobni prostor 
četvorni
3,01 do 4,00
42,49 do 56,64
povečan grobni prostor 
petorni
4,01 do 5,00
56,65 do 70,80
Raztros pepela 
5,5
61,00
(2) Cene najema pokopaliških objektov in naprav na pokopališču Kapele znašajo (upravljalec ni davčni zavezanec):
Storitev
cena v EUR
Najemnina mrliške vežice 
50,00
9. 
(1) Višina letne grobnine za pokopališče Pišece znaša (upravljalec ni davčni zavezanec):
Grobnina
faktor
cena v EUR
enojni grob
1
15,00
dvojni grob
2
30,00
povečan grobni prostor
3
45,00
(2) Cene najema pokopaliških objektov in naprav na pokopališču Pišece znašajo (upravljalec ni davčni zavezanec):
Storitev
cena v EUR
Najemnina mrliške vežice (na dan)
80,00
10. 
(1) Višina letne grobnine za pokopališče Sromlje znaša (upravljalec ni davčni zavezanec):
Grobnina
faktor
cena v EUR
enojni grob
1
10,00
dvojni grob
2
20,00
(2) Cene najema pokopaliških objektov in naprav na pokopališču Sromlje znašajo (upravljalec ni davčni zavezanec):
Storitev
cena v EUR
Uporaba mrliške vežice
50,00
Zakup grobnega mesta
– enojni grob 200,00 
– dvojni grob 300,00
11. 
(1) Višina letne grobnine za pokopališči Ponikve in Cirnik znaša (upravljalec ni davčni zavezanec):
Grobnina
faktor
cena v EUR
enojni grob
1
16,00
dvojni grob
2
24,00
žarni grob
1
16,00
povečan grobni prostor
3
30,00
(2) Cene najema pokopaliških objektov in naprav na pokopališčih Ponikve in Cirnik znašajo (upravljalec ni davčni zavezanec):
Storitev
cena v EUR
Najemnina mrliške vežice 
50,00
Zakup novih grobnih mest:
– enojni grob
350,00
– dvojni grob
550,00
12. 
(1) Višina letne grobnine za pokopališče Velike Malence znaša (upravljalec ni davčni zavezanec):
Grobnina
faktor
cena v EUR
enojni grob
1
14,00
dvojni grob
2
24,00
žarni grob
1
13,00
(2) Cene najema pokopaliških objektov in naprav na pokopališču Velike Malence znašajo (upravljalec ni davčni zavezanec):
Storitev
cena v EUR
Najemnina mrliške vežice (na dan)
30,00
13. 
(1) Višina letne grobnine za pokopališče Brežice znaša:
Grobnina
faktor
cena v EUR brez DDV
cena v EUR z DDV
enojni grob
1
13,00
15,86
dvojni grob
2
26,00
31,72
Za večje grobove se grobnina zaračuna kot večkratnik cene enojnega groba
Otroški grob
0,846
11,00
13,42
žarni grob
0,923
12,00
14,64
niša v žarnem zidu
0,923
12,00
14,64
grobnica enojna
1,846
24,00
29,28
Za večje grobnice se grobnina zaračuna kot večkratnik cene enojne grobnice
(2) Cene uporabe pokopaliških objektov in naprav na pokopališču Brežice znašajo:
Storitev
cena v EUR brez DDV
cena v EUR z DDV 
po stopnji 9,5 %
Uporaba mrliške vežice, poslovilne dvorane in prostora za svojce (kuhinja) v kompletu (na dan)
70,00
76,65
Uporaba mrliške vežice (na dan)
30,00
32,85
Uporaba prostora za svojce (na dan)
20,00
21,90
Uporaba poslovilne dvorane (na dan)
30,00
32,85
Enkratna uporaba gospodarskega dela objekta – prostora za oblačenje 
10,00
10,95
Uporaba hladilnice (na dan)
10,00
10,95
Uporaba stacionarnega ozvočenja v poslovilni dvorani (na dan)
20,00
21,90
Uporaba prenosnega ozvočenja (na dan)
25,00
27,38
Uporaba ozvočenja (kpl. na dan)
35,00
38,33
Priprava na novo najetega grobnega mesta za vse vrste grobov
120,00
131,40
(3) Za storitve grobarjev in druge storitve na pokopališču Brežice veljajo naslednje cene:
Storitev
cena v EUR brez DDV
cena v EUR z DDV 
po stopnji 9,5 %
Izkop in zasutje normalnega groba
150,00
164,25
Izkop in zasutje poglobljenega groba
180,00
197,10
Izkop in zasutje otroškega groba
15,00
16,43
Izkop in zasutje žarnega groba
10,00
10,95
Postavitev in demontaža zaščitnega odra na sosednji grob pri izkopih klasičnih grobov
50,00
54,75
Ostala dela pri pripravi grobnega mesta na uro
20,00
21,90
Demontaža in dvig robnikov ter nagrobne plošče
60,00
65,70
Dekoracija za klasični pokop (prekritje s ponjavo iz umetne trave)
20,00
21,90
Dekoracija za žarni pokop (prekritje s ponjavo iz umetne trave)
15,00
16,43
Dekoracija za žarni pokop v žarnem zidu
10,00
10,95
Uporaba posebne žare za raztros pepela
35,00
38,33
Uporaba zemljišča za raztros pepela
30,00
32,85
Odstranitev odpadnega cvetja po posameznem pokopu v žarnem zidu
15,00
16,43
Uporaba stojala za cvetje pri žarnem zidu na teden
15,00
16,43
Ekshumacija pred pretekom 10 let (odrasli)
400,00
438,00
Ekshumacija po preteku 10 let (odrasli)
200,00
219,00
Ekshumacija pred pretekom 10 let (otroci do 14 let)
250,00
273,75
Ekshumacija po preteku 10 let (otroci do 14 let)
180,00
197,10
Pogrebec za izvajanje pogreba po posameznem pogrebu
45,00
49,28
Organizacija pogreba po uri
20,00
21,90
– ostala dela po urah NK, PK
17,00
18,62
– ostala dela po urah KV, VK
20,00
21,90
14. 
Ob prvem najemu groba se grobnina plača v sorazmernem delu do konca letnega obdobja.
15. 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Cene veljajo od 1. junija 2023 dalje.
Št. 354-15/2022
Brežice, dne 31. maja 2023
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti